Avéro Achmea wil met focus op Nederlandse risico’s belangrijke Nederlandse speler op de coassurantiemarkt zijn

 

Eerder dit jaar werd Avéro Achmea founding partner van het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum  in Rotterdam. Ook sponsort de verzekeraar af en toe de beursborrel op maandag en huurt het inmiddels een ruimte op de benedenverdieping van ‘De Nieuwe Boompjes’ om dichter op de markt te kunnen zitten. “Een bewuste keuze waarmee we overduidelijk een signaal naar de markt hebben afgegeven dat we actief blijven op de Nederlandse coassurantiemarkt”, benadrukt  Jack Hommel, directeur bij Achmea verantwoordelijk voor de zakelijke verzekeringsportefeuilles van zowel Centraal Beheer als Avéro Achmea, in een interview in het binnenkort verschijnende digitale magazine van Risk& Business. “Sterker nog, we willen in dit segment uitgroeien tot een belangrijke Nederlandse speler, de local champion.

Hommel geeft hierin aan dat er wel een  strategische herbezinning heeft plaatsgevonden die geleid hebben tot  het treffen van ‘een paar forse maatregelen’ voor zowel Centraal Beheer als Avéro Achmea, waaronder een flinke sanering  in de coassurantie- en enkele verliesgevende  volmachtportefeuilles   Desgevraagd geeft Hommel aan dat de verzekeraar zich op de coassurantiemarkt vooral zal toeleggen  op de ‘ABC’-risico’s: Aansprakelijkheid, Brand en CAR en dan vooral op de bedrijfstakken handel en zakelijke dienstverlening, bouw  en vastgoed en de maakindustrie. “Daarbij richten we ons primair op Nederlandse risico’s.”

Ook in de nieuwe strategie neemt de samenwerking op de coassurantiemarkt met makelaars een centrale plaats in. “Daarmee willen we tegemoet komen aan de roep uit de Nederlandse markt die graag zaken wil doen met een nationale speler.  Voorheen deden we zaken met elke makelaar die dat wilde. Nu hebben we het aantal makelaars met wie wij samenwerken teruggebracht tot een 25-tal partijen met wie wij zeer intensief willen samenwerken en nog een paar gespecialiseerde co-assurantiemakelaars”, aldus Hommel, volgens wie de maatregelen de ‘Apeldoornse’ verzekeraar geen windeieren hebben gelegd. Vorig jaar heeft de verzekeraar de omzet op de coassurantiemarkt met ongeveer 6% zien toenemen en voor dit jaar houdt men rekening met een groei van gelijke omvang. Voor de zakelijke schadeportefeuille streeft zij naar een structurele winstgevendheid, dus een COR onder de 100%.

 

Hommel zegt de toekomst van de coassurantiemarkt in ons land positief tegemoet te zien. “De Nederlandse markt kenmerkt zich door een combinatie van handelsgeest, creativiteit en innovatie. Daarin ligt ook de kracht van de Nederlandse coassurantiemarkt, die door de onderlinge samenwerking tussen partijen vrijwel altijd tot een oplossing komt”, aldus de Achmea-directeur, die wel aangeeft dat het zorgdragen van voldoende kwalitatief personeel een punt van aandacht blijft. In een reactie op de ontwikkelingen in het buitenland zegt Hommel niet uit te sluiten dat ‘de harde markt ’ook in ons land zijn intrede doet. “Al weet je het in dit segment natuurlijk nooit.” Daarnaast vormt volgens hem klimaatverandering  ‘met afstand het grootste risico’ en zegt hij dat “we door de technologische innovatie aan de vooravond staan van grote veranderingen. Ook in de verzekerings- en coassurantiebranche.”