Autoverzekeraars willen volgend najaar starten met directe autoverzekering; belangenbehartigers zien bui al hangen

Het Verbond van Verzekeraars heeft aangegeven dat de directe WA-verzekering, getiteld WA-direct, zal worden geïntroduceerd in het derde kwartaal van 2021. Het gaat in eerste instantie om verzekeringen met een dekking die beperkt blijft tot materiële schade als gevolg van ongevallen tussen personenauto’s. Gaandeweg wordt het product geëvalueerd en de dekking uitgebreid, aldus het Verbond. Het uiteindelijke doel is te komen tot een stelsel van directe verkeersverzekeringen.

Doelstelling van de directe WA-verzekering is “om de afhandeling van claims te vereenvoudigen doordat verkeersdeelnemers schade rechtstreeks bij hun eigen verzekeraar kunnen claimen, ongeacht wie er aansprakelijk is.” Het besluit over de daadwerkelijke start valt naar verwachting pas in december, op de ledenvergadering van het Verbond.

Voordelen
Verzekeraars benoemen als grootste voordeel van WA-direct dat een claimant bij de eigen verzekeraar kan aankloppen die de schade voor hem regelt. “Deze verzekeraar ken je en bovendien kun je die makkelijk en snel bereiken.” Andersom is het voor de verzekeraar fijn dat hij dichter bij zijn eigen klant komt te staan. De dienstverlening die hij al aan casco-klanten biedt, kan hij immers ook bij WA-klanten inzetten. Dat betekent dat alle klanten dezelfde kwaliteit mogen verwachten bij herstel van hun voertuig. Bovendien is het ook prettiger zakendoen, omdat een verzekeraar zijn eigen klant natuurlijk beter kent dan de klant van de ander.

Bovendien past een directe verzekering veel beter bij de toekomstige ontwikkelingen, aldus het Verbond. “Wereldwijd zien we allerlei trends op het gebied van onder meer technologie, alternatief vervoer (e-bike, e-step) en data (connected car, connected verkeerslichten). Deze trends leiden tot een aantal grote verschuivingen bij verzekeraars, die zich steeds meer moeten richten op autonomere auto’s en op het verschuiven van autobezit naar autodelen.”

Bedenkingen onder belangenbehartigers
Veel stakeholders zien de directe verzekering graag zo snel mogelijk komen, maar er zijn ook partijen met bedenkingen. De Branchevereniging NLE zette in november 2019 de mogelijke nadelen voor letselschadeslachtoffers op een rij en riep op tot alertheid van belanghebbenden. Er zou volgens de vereniging door het Verbond een te rooskleurig beeld van de directe verzekering worden geschetst, terwijl “de mogelijkheden voor partijen om tot volledige schadevergoeding te komen beduidend minder danwel geheel afwezig zijn, in tegenstelling tot in het huidige aansprakelijkheidsrecht.”

Themapagina
Het Verbond heeft een speciale themapagina geopend met alle ins & outs over WA-direct,waarop informatie is te vinden die zowel voor verzekeraars als voor de concument interessant is.. Verzekeraars kunnen daarnaast gebruik maken van diverse aanvullende manieren van voorlichting over het nieuwe product, zoals een voorlichtingsbijeenkomst en een powerpoint-presentatie..Zo is er voor verzekeraars op de themapagina een handleiding opgenomen, waarmee ze de impact van WA-direct op hun eigen organisatie in kaart kunnen brengen. “ Ht is overigens wel handig om eerst de presentatie te bekijken voordat u aan de slag gaat met het implementatiedocument”, benadrukt het Verbond op de eigen websie.

Bijeenkomst op 3 september

ie: op 3 september organiseert het Verbond een bijeenkomst waarin u met andere verzekeraars ervaringen kunt uitwisselen over de implementatie. Aanmelden kan nu al, bij Elisabeth Blok.

Uiteraard zijn op de themapagina ook meer achtergronden en de welbekende Q&A’s te vinden. Als u suggesties voor aanvullingen heeft, horen wij die graag via webredactie@verzekeraars. Met inhoudelijke vragen kunt u terecht bij Marly de Blaeij. Bronnen: Verbond van Verzekeraars, Letschade.nu