Autoriteit Persoonsgegevens: negen verzekeraars hebben nog geen Functionaris Gegevensbescherming nog niet aangemeld

Sinds de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) controleert de AP onder meer steekproefsgewijs of vereisten uit de privacywetgeving worden nageleefd. Zo controleerde de AP eerder overheidsorganisaties, ziekenhuizen en zorgverzekeraars op FG’s en deed de AP een steekproef bij grote private organisaties om te onderzoeken of zij een register voor verwerkingsactiviteiten bijhouden.