Atradius: Wereldwijde daling faillissementen in ontwikkelde markten zet door; in Nederland zelfs met 20%

Atradius voorspelt in haar nieuwste faillissementsvooruitzichten voor 2017 een daling van het aantal faillissementen in ontwikkelde markten met 3% ten opzichte van 2016. Voor 2018 wordt een verdere daling van 2% voorzien. In Nederland wordt voor dit jaar een daling van 20% voorspeld, die afvlakt naar 5% in 2018. “De verbeterde vooruitzichten worden ingegeven door de aantrekkende mondiale groei. Met name de ontwikkelde landen laten door de aantrekkende binnenlandse vraag en ondersteunende beleidsmaatregelen een positieve ontwikkeling zien”, aldus de kredietverzekeraar.

Binnen de eurozone staat volgens Atradius met name Nederland er in de vooruitzichten voor 2017 goed voor. “Dit is vooral te danken aan de aantrekkende economische groei die zowel gedragen wordt vanuit de export, als door de binnenlandse bestedingen. Het niveau van Nederlandse faillissementen bevindt zich al onder het niveau van vlak voor de crisis en Atradius voorspelt voor dit jaar een verdere daling van 20%. In 2018 daalt het aantal faillissementen evenwel minder hard en voor het eerst sinds vier jaar niet meer met dubbele cijfers, namelijk met 5%. Dit komt vooral omdat het aantal faillissementen dan dusdanig laag is, dat het neerwaartse potentieel er grotendeels uit is. “

België en Verenigd Koninkrijk onzekere factoren

Waar de binnenlandse economie zich sterk blijft ontwikkelen, waarschuwt Atradius om oog te houden voor de ontwikkelingen in omringende landen en bij belangrijke handelspartners. “België laat dit jaar een verrassende stijging van het aantal faillissementen van 7% zien”, licht Theo Smid, econoom bij Atradius Nederland toe. “Vooral de laatste maanden is het aantal faillissementen hier weer omhoog geschoten. Verder begint het aangekondigde vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU negatieve resultaten te laten zien. Gevoed door onzekerheid over de uitkomst van de Brexit-onderhandelingen en de gevolgen van de hoge inflatie, zal het aantal faillissementen hier in 2017 en 2018 toenemen met respectievelijk 2 en 4%. Het steeds zwakker wordende pond heeft daarnaast een negatief effect op de Nederlandse export.”

Iets verder van huis blijven een mogelijke terugval van de Chinese groei en eventuele protectionistische maatregelen van de VS risico’s om rekening mee te houden. “De uitkomst van de nieuwe NAFTA-onderhandelingen is van groot belang voor de VS, Mexico en Canada, maar handelsbeperkende maatregelen kunnen ook voor Europa en daarmee voor Nederland negatieve gevolgen hebben. Als exportafhankelijk land zullen we de ontwikkelingen in Noord-Amerika zeker in het oog moeten houden”, besluit Smid.