Atradius rapporteert omzetgroei met 4,3%

Atradius boekte in 2017 een winst van 186,2 miljoen euro en zag de omzet met 4,3% toenemen tot 1.837,2 miljoen tegenover 1.760,7 miljoen euro in 2016 . De inkomsten uit verzekeringen bedroegen 1.718,9 miljoen euro, een groei van 2% . Noord-Amerika, Azië en Centraal- en Oost-Europa vertoonden een veelbelovende omzetgroei, wat strookt met de ambities in die regio’s. De bedrijfsactiviteiten voor multinationals (Global) en Bonding presteerden goed.

De schaderatio vóór herverzekering kwam uit op 41,7% en blijft daarmee vrijwel op hetzelfde niveau als in 2016. “Dit is voornamelijk het gevolg van een aanhoudende hoge risicoaanvaarding en een degelijk risicobeheer.”De kostenratio scoorde met 35,7 procent in 2017 beter dan de 36,4 procent in 2016 als gevolg van een strikte beheersing van de kosten in combinatie met ambitieuze investeringen in informatietechnologie.

Het resultaat uit verzekeringen en diensten van Atradius steeg van 239 miljoen euro in 2016 naar 260,1 miljoen euro in 2017, goed voor een stijging van 8,8%. De positieve ontwikkelingen in alle segmenten resulteerden opnieuw in een uitstekende bruto combined ratio van 77,4%, tegenover 78,0% in 2016.  De solvabiliteitsratio die aan het einde van 2017 door Atradius werd opgetekend, kwam boven de 200% uit. Moody’s verhoogde de credit rating van Atradius naar ‘A2’ van ‘A3’ in maart 2018

Vooruitzichten

Ook in 2018 wordt een wereldwijde economische groei verwacht, waardoor ook de verzekerbare omzet van onze klanten zal blijven toenemen. Dit betekent dat de prijzen verder onder druk komen te staan. Handelsbelemmeringen zouden een domper op de wereldhandel kunnen zetten, terwijl de aanhoudende bezorgdheid rond de Brexit een bedreiging vormt voor ondernemingen die sterk inzetten op uitvoer. Ondanks die ongerustheid verwachten we in 2018 een behoorlijk stabiele groei, met een veelal stabiele insolventiegraad.

Isidoro Unda, Voorzitter en CEO van Atradius licht toe: “Een stabiele onderneming uitbouwen waar onze klanten en partners steeds op kunnen rekenen voor een uitmuntende dienstverlening over de hele lijn, waar ook ter wereld, is al jaren een prioriteit voor Atradius. Nu het bedrijfsklimaat opklaart, moeten onze klanten snel kunnen inspelen op de kansen die zich overal voordoen. We blijven innovatieve diensten lanceren, zoals Atradius Insights in 2016 en Atradius Atrium in 2017. Dankzij deze diensten kunnen onze klanten kort op de bal spelen en betere beslissingen nemen met betrekking tot hun kredietbeheer. Door met onze klanten mee te denken, kunnen we hen beter ondersteunen in het beheer van hun handelskredieten, zodat hun onderneming in alle veiligheid kan groeien.”