Atradius: premieomzet groei met 3,8%; resultaat met 8,8%

“2018 was wederom een jaar met solide cijfers en het resultaat van een sterke bedrijfscultuur, internationale uitbreiding en de implementatie van initiatieven om de efficiëntie te verhogen”, meldt Atradius in het jaarverslag over 2018.

” Zo hebben we de kwaliteit van onze dienstverlening aan onze klanten nog verder kunnen vergroten. Met de wereldwijde economische onzekerheid zien wij onszelf de komende jaren dankzij deze initiatieven ook beter geplaatst om te beantwoorden aan de toenemende behoeftes van onze almaar groeiende klantenbase en om onze activiteiten te blijven uitbreiden.”

Verkoop en winst
De premie-inkomsten uit verzekeringen namen in 2018 toe met 3,8%, van 1.588,1 miljoen euro naar 1.648,5 miljoen euro. De verbetering in kredietverzekering was stabiel en consistent in vrijwel alle regio’s in Noord- en Centraal-Europa, waarbij Azië, Oceanië en het bedrijfsonderdeel Global een aantal van de sterkste groeipercentages lieten zien. De winst steeg met 8,8%, van 186,2 miljoen euro naar 202,7 miljoen euro.

Schade en kosten
Atradius bereikte een solide schaderatio van 43,7% procent. Er werd meer dan 834 miljoen euro aan schades aan klanten uitgekeerd terwijl Atradius hen consistent beleef ondersteunen in een uitdagende risico-omgeving.De kostenratio verbeterde tot 35,5% in 2018, van 35,7% in 2017. Effectieve kostencontrole en investeringen in technologie die zorgen voor een toename van efficiëntie zorgden ervoor dat Atradius op een winstgevender manier haar omzet kon laten toenemen.

Resultaat uit verzekeringen en diensten 
Het resultaat uit verzekeringen en diensten verbeterde 3,2 procent tot 268,3 miljoen euro, van 260,1 miljoen euro in 2017.De voorzichtige beleggingsportefeuille van Atradius droeg 22,1 miljoen euro bij, in een moeilijke omgeving met lage of negatieve rentetarieven en volatiele aandelenmarkten.Het resultaat na belastingen nam met 8,8% toe tot 202,7 miljoen euro, komende van 186,2 miljoen euro. Dit geeft het uitstekende verzekeringsresultaat voor het jaar weer, gedreven door sterke groei van de inkomsten, een solide schaderatio samen met een verdere vermindering van de kostenratio. 

Vooruitzichten
De economische groeipercentages in ontwikkelde markten zullen naar verwachting afnemen in 2019 gezien handelsmaatregelen en monetaire verkrapping zullen wegen op de economische activiteit. De afname van faillissementen komt in 2019 tot een einde en verwacht wordt dat de betalingsachterstanden zullen toenemen. Dit zal zorgen voor een toenemende vraag naar de producten en diensten van Atradius.