Athora Netherlands neemt WTW’s PPI in Nederland over

Athora Netherlands N.V. (Athora Netherlands) en WTW hebben overeenstemming bereikt over de overname van WTW’s Premie Pensioen Instelling (PPI) in Nederland. De transactie omvat een overdracht van WTW’s PPI aan Athora Nederland dat uiteindelijk een geïntegreerd onderdeel zal worden van Zwitserleven PPI’s aanbod in Nederland.V. (Zwitserleven PPI), met behoud van de belangrijkste huidige klantpropositie.

“Zwitserleven PPI is al een toonaangevende aanbieder op de Nederlandse markt Door de overname van de PPI van WTW kan Zwitserleven de beste onderdelen van elke PPI benutten. De gecombineerde schaal en capaciteit biedt de mogelijkheid tot meer innovatie en een betere dienstverlening aan klanten en leden.”

Jan de Pooter, CEO van Athora Nederland: “De fusie met de PPI van WTW, een van de hoogst gewaardeerde pensioenaanbieders in Nederland, geeft een extra impuls aan de groei en kracht van onze defined contribution propositie en past bij onze ambitie om de leidende pensioenaanbieder in Nederland te zijn. Met haar moderne klantportalen en dynamische lifecycles in combinatie met de hoogwaardige, duurzame producten en uitstekende rendementen van Zwitserleven PPI bouwen we aan een krachtige combinatie waarmee we werkgevers een moderne, flexibele en duurzame pensioenregeling kunnen bieden, die goed gepositioneerd is voor het nieuwe pensioenakkoord. Wij verwelkomen de PPI-collega’s van WTW en hun bijdrage aan het toekomstige succes van de nieuwe gecombineerde onderneming.”

Angel Hoover, Head of Benelux bij WTW: “We zijn ontzettend blij dat Athora Nederland en de Zwitserleven PPI de new sponsor worden van de WTW Nederland PPI. Met hun sterke aanwezigheid op de Nederlandse markt, merkbekendheid en focus op klantenservice en ledenondersteuning zijn wij ervan overtuigd dat zij onze klanten, deelnemers en collega’s meer mogelijkheden zullen bieden door het beste van beide PPI’s samen te brengen. Belangrijk is dat WTW zich volledig blijft inzetten voor het aanbieden van bredere pensioendiensten op de Nederlandse markt. Wij zullen blijven investeren in innovaties en nieuwe mogelijkheden om tegemoet te komen aan de veranderende behoeften van onze klanten en de pensioenmarkt.”

Rolf Kooijman, voorzitter Stichting Trustee Board,  zegt: “Het Trustee bestuur is verheugd om Athora Nederland te verwelkomen als nieuwe ‘sponsor’  voor onze PPI. In het licht van de snel veranderende wettelijke pensioenomgeving in Nederland, weten we dat een nieuwe sponsor de schaalgrootte, naamsbekendheid en marktpositie moet hebben om onze klanten en deelnemers op lange termijn voordelen te bieden. Na beoordeling van de markt tijdens dit proces bestaat er voor ons geen twijfel over dat Athora Nederland het beste in staat is om deze volgende fase van onze groei te realiseren en ons hoge niveau van klant- en deelnemertevredenheid te handhaven.”

De PPI van WTW is in 2013 opgericht en ondergebracht in een aparte stichting met een onafhankelijk bestuur. Het biedt premium (DC) pensioenregelingen aan ongeveer 32.000 deelnemers uit het midden- en grootbedrijf. Het beheerde vermogen bedraagt eind 2021 ongeveer EUR 1,1 miljard. De overname van WTW’s PPI in Nederland brengt het gecombineerde vermogen onder beheer van de PPI op ongeveer EUR 2,7 miljard en 126.000 deelnemers (op basis van de cijfers van eind 2021).De overname is afhankelijk van wettelijke goedkeuringen en de afwikkeling van ondernemingsraadprocedures. De transactie zal naar verwachting begin 2023 worden afgerond. Tot de transactie is afgerond, blijven WTW’s Nederlandse PPI en Zwitserleven PPI als afzonderlijke en onafhankelijke organisaties opereren.