ASR spreekt van sterk resultaat in eerste kwartaal 2017

0

 

‘De resultaten in het eerste kwartaal laten zien dat we het sterke momentum van vorig jaar hebben kunnen doorzetten. Hoewel een aantal factoren, zoals het milde winterweer, het resultaat gunstig heeft beïnvloed is het onderliggende operationele resultaat van onze onderdelen solide gebleven. Het operationeel rendement op het eigen vermogen bedraagt ruim 17%, zegt bestuursvoorzitter Jos Baeten in een toelichting op de cijfers van a.s.r. over het eerste kwartaal van 2017.”De combined ratio is beter dan de doelstelling en reflecteert ons vakmanschap en het voortdurende streven naar winstgevende groei. Onze Solvency II-ratio, op basis van de standaard formule, is met 188% stabiel  .Met onze financiële soliditeit bieden we onze klanten vertrouwen. Dit zien wij bijvoorbeeld terug in de belangstelling voor ons schade-voordeelpakket. Hiervan hebben wij in het eerste kwartaal veertienduizend polissen verkocht, een stijging van 40% in vergelijking met vorig jaar. Hiermee zijn wij de grens van 100.000 verkochte schade-voordeelpakketten gepasseerd. Voor ons een aanmoediging om door te gaan met het continue verbeteren van onze producten en dienstverlening.’

In het eerste kwartaal van 2017 wist a.s.r. de sterke prestaties uit 2016 te continueren. Bruto geschreven premies bedroegen in het eerste kwartaal € 1.383 miljoen. In het segment Schade namen de bruto geschreven premies met 11,1% toe tot € 934 miljoen. In het segment Leven bleven de bruto geschreven premies stabiel op € 516 miljoen als het eenmalige effect van de koopsom in verband met de acquisitie van de NIVO-portefeuille in Q1 2016 (€ 323 miljoen) buiten beschouwing wordt gelaten. Het operationeel resultaat beliep  € 191 miljoen in het eerste kwartaal van 2017 (Q1 2016: € 138 miljoen). Alle segmenten lieten een toename van het operationeel resultaat zien

Segment Schade

De bruto geschreven premies in het segment Schade namen toe met ruim 11% tot € 934 miljoen ten opzichte van Q1 2016. Deze toename werd met name gerealiseerd in de productlijnen P&C (6%) en Zorg (27%), waar een toename in volume werd gecombineerd met een stijging van de gemiddelde premie. Bij AOV namen de bruto geschreven premies per saldo toe met 8%. Deze stijging is gedreven door het eenmalige effect van een gewijzigde verwerking van premies bij volmachten. De premieomzet wordt in 2017 sneller doorgegeven waardoor de piek van de jaarprolongatie in Q1 wordt erkend, waar deze jaarprolongatie vorig jaar in Q2 werd meegenomen. In het eerste halfjaar zal het effect van deze wijziging neutraal zijn.

Alle productlijnen wisten de sterke prestaties uit 2016 te evenaren of te overtreffen, mede ondersteund door het uitblijven van bijzondere gebeurtenissen of calamiteiten. De combined ratio in het eerste kwartaal van 2017 was met 92,1% ruim binnen de doelstelling (<97%). De combined ratios per productlijn in het eerste kwartaal van 2017 waren 91,2% voor AOV, 91,8% voor P&C en 93,3% voor Zorg. Het operationele resultaat steeg in Q1 2017 ten opzichte van Q1 2016 met € 22 miljoen naar € 54 miljoen.

 

Laat een reactie achter