asr: Solide prestaties eerste negen maanden 2017

Verzekeraar asr heeft het operationeel resultaat in de eerste negen maanden van dit jaar met 23,6% zien toenemen tot € 550 miljoen (Q3: € 445 miljoen). Het operationeel resultaat stijgt met € 19 miljoen tot € 165 miljoen, met name door hogere beleggingsopbrengsten in het segment Leven. De combined ratio in het segment Schade bedraagt 94,5%, een verbetering van 1,2%-punt ten opzichte van 95,7% over 9M 2016. Het operationeel resultaat in het segment Schade stijgt met 42,4% tot € 141 miljoen in 9M 2017, gedreven door sterke stijging van het resultaat in H1 en een stabiel resultaat in Q3 2017.

Bruto geschreven premies bedragen € 3.096 miljoen over 9M 2017, een stijging van 3,2% na correctie voor de koopsom door de acquisitie van NIVO en de koopsom van een grote nieuwe pensioenklant, beide in 2016.In het segment Schade zijn bruto geschreven premies in de eerste negen maanden van dit jaar gestegen met 5,3% tot € 2.043 miljoen, gedreven door hogere volumes en premieverhogingen.

Segment Schade

De bruto geschreven premies in het segment Schade stijgen met 5,3% tot € 2.043 miljoen (9M 2016: € 1.940 miljoen). De geschreven premies bij Zorg stijgen met 12% door een toename van het aantal verzekerden en door hogere premies. Bij P&C nemen de geschreven premies met 5% toe door met name een groei in het volmachtkanaal en in de zakelijke markt. Bij AOV groeit de geschreven premies autonoom met 1%, vooral bij verzuimverzekeringen.De combined ratio van het segment is over de eerste drie kwartalen 94,5%, ruim binnen de doelstelling (< 97%). De combined ratio’s per business line zijn 95,2% voor P&C, 90,2% voor AOV en 98,3% voor Zorg.

Het operationeel resultaat van segment Schade in het derde kwartaal (€ 35 miljoen) is in lijn met het derde kwartaal van vorig jaar (€ 37 miljoen). Het cumulatieve operationeel resultaat bedraagt € 141 miljoen, 42% hoger dan de vergelijkbare periode vorig jaar. Dit komt vooral door het uitzonderlijk goede eerste halfjaar en door een hogere schadelast in Q2 2016 (hagel- en waterschade). AOV presteert onverminderd sterk in de eerste negen maanden van 2017. Het operationele resultaat bij Zorg wordt in het eerste halfjaar gesteund door o.a. bijdrage uit het vereveningsstelsel en positieve verrekeningen van oude jaren.

Bestuursvoorzitter Jos Baeten: ‘Wij zijn tevreden met de resultaten in de eerste negen maanden van het jaar. Ook het derde kwartaal laat een verbetering zien ten opzichte van vorig jaar. Daarmee zetten we de goede resultaten van het eerste helft van het jaar door. Het operationeel rendement op het eigen vermogen bedraagt ruim 16% en overtreft onze doelstelling. De combined ratio is in de eerste negen maanden van dit jaar, met 94,5%, beter dan de doelstelling. In P&C zien we na een uitzonderlijk lage schadelast eerder dit jaar, dat deze in het derde kwartaal is toegenomen door enkele grote schades en het seizoenspatroon in onze reisverzekeringsactiviteiten.Onze Solvency II-ratio, op basis van de standaard formule, blijft met 193% zeer solide. Wij blijven gedisciplineerd werken aan de executie van onze strategie. De aangekondigde overname van Generali Nederland past goed in onze strategie om naast organische groei ook te groeien door middel van overnames van middelgrote en kleinere verzekeraars in Nederland.