Arthur J. Gallagher in gesprek om bedrijfsonderdelen van Aon en Willis te kopen

De in Rolling Meadows gevestigde verzekeringsmakelaar Arthur J. Gallagher & Co. is in gesprek om een ​​portefeuille van activa van Aon Plc en Willis Towers Watson Plc te kopen voor ongeveer $ 3 miljard, zo melden diverse buitenlandse media. Zoals eerder ook in deze nieuwsbrief gemeld, maakt de deal uit van het goedkeuringsproces door de Europese anti karteltoezichthouder voor de voorgenomen overname door Aon van Willis Towers Watson ter waarde van $ 30 miljard.

Volgens bronnen zou een akkoord in de komende weken kunnen worden bereikt,. Activa in Duitsland, Spanje, Frankrijk en Nederland, evenals de herverzekeringsactiviteiten van Willis Towers, zullen eveneens deel uitmaken van de pakketovereenkomst. Die deal, die de grootste wereldwijde verzekeringsmakelaardij zal creëren, is in behandeling bij Europese toezichthouders, die hun bezorgdheid hadden geuit dat de transactie de concurrentie zou kunnen schaden. Aon en Willis Towers hebben onlangs concessies gedaan aan de Europese Commissie.

Vertegenwoordigers van Arthur J. Gallagher, Aon en Willis Towers Watson weigerden commentaar te geven