Aplaza en Verne nieuwe deelnemers Stichting Contactgroep Automatisering

Aplaza en Verne Business Excellence hebben zich per 1 januari 2019 aangesloten bij de Stichting Contactgroep Automatisering. Het doel van de in 2016 opgerichte Stichting is tweeledig. Enerzijds treedt de Stichting op als platform voor stakeholders die overleg willen voeren met ondernemingen die softwareapplicaties leveren aan financieel adviseurs, anderzijds wil de Stichting financieel adviseurs inspireren om zich tijdig bewust te zijn van de gevolgen op de eigen bedrijfsvoering van de snelle digitale ontwikkelingen in de financiële sector.

Bij de Stichting zijn nu 18 ondernemingen aangesloten. Samen hebben deze een marktbereik van meer dan 90% van de financieel adviseurs. “Met de technologische ontwikkelingen waar we nu mee te maken hebben wordt data exchange cruciaal, aldus Leon van Vliet, voorzitter van de Stichting Contactgroep Automatisering. Meerdere softwareleveranciers zullen eigen toepassingen blijven ontwikkelen. Wat daarbij steeds belangrijker wordt is dat al die systemen zonder belemmeringen data kunnen uitwisselen. Vergelijk het met het boeken van een hotel. We hebben veel verschillende hotels en aanbieders van kamers, maar wanneer ik de laatste kamer boek, kan ik er door slimme data uitwisseling toch op rekenen dat hij niet elders nog drie keer is geboekt. Als softwareleveranciers moeten we op veel zaken willen concurreren, maar zeker niet op uitwisselbaarheid van data. Daar is de financiële dienstverlening niet bij gebaat.


Als Stichting Contactgroep Automatisering is het bevorderen van een ecosysteem waarbinnen data exchange een gemeengoed is cruciaal. Wij vinden het daarbij belangrijk dat alle organisaties die zich bezighouden met data uitwisseling en/of standaardisatie, daarvan samen optrekken bij het ontwikkelen en implementeren van een uniforme norm.

Hoevelaken, 21 februari 2019