Aon’s CEO Greg Case vraagt in vier pagina’s tellende brief aan personeel om loonoffer: “Niemand bij Aon verliest zijn baan vanwege COVID 19-uitbraak”

In een maar liefst vier pagina’s tellende brief aan alle Aon-medewerkers worldwide gaat CEO Greg Case in op de impact van de uitbraak van de Corona-pandemie op de samenleving, de economie  en het eigen bedrijf. Daarin benadrukt hij onder meer dat “niemand bij Aon zijn baan zal verliezen als gevolge van de COVID-19 uitbraak. Om onze klanten de beste dienstverlening te kunnen blijven bieden en onze missie voort te kunnen zetten,  hebben we elke collega hard nodig.” In de brief kondigt hij daarnaast enkele maatregelen aan, waaronder het inleveren van salaris voor hemzelf, een viertal andere met name genoemde Executive Officers  en de leden van de Raad van Bestuur met 50% voor de periode 1mei- 31 december. Daarnaast wordt voor 70% van het overige personeel een tijdelijke salariskorting voorgesteld van 20%, een maatregel die mede afhankelijk is van de lokale wet- en regelgeving. Bovendien heeft Aon haar ​​aandelen-inkoopprogramma gepauzeerd en die fondsen bevroren.

“In de afgelopen twee maanden waarin de COVID-19 uitbraak zich over de wereld heeft verspreid, hebben we ons binnen Aon beraden  over de menselijke en financiële gevolgen voor ons bedrijf.  In deze moeilijke, traumatische tijd hebben wij met elkaar een ongelooflijke veerkracht getoond. We zijn ons volledig bewust van de ernst van de crisis en onderkennen de belangrijke rol die wij als Aon spelen in de huidige kwetsbare, sterk onderling met elkaar verbonden, onzekere wereld”, aldus Case, die onder meer spreekt van ‘een menselijke tragedie van een omvang die moeilijk  is voor te stellen’. Ook wijst hij op de economische gevolgen, waaronder een voorspelde economische krimp met 3% (het slechtste resultaat in bijna 100 jaar) en de desastreuze gevolgen voor de werkgelegenheid, waar bij alleen al in Europa en de VS meer dan 100 miljoen banen  op de tocht staan.

Maatregelen

In de brief gaat Greg Case nader in op de maatregelen, die zijn gebaseerd op een drietal uitgangspunten:

  1. De prioriteit ligt bij de medewerkers, klanten en bedrijf. “We kijken als eerste altijd naar de wensen en behoeften van onze medewerkers. Zij vormen gezamenlijk onze (meer)waarde naar onze klanten. De zorgen en belangen van andere stakeholders  zijn ook belangrijk, maar komen nu op de tweede plaats;
  2. We kijken serieus naar de huidige marktsituatie en zullen waar nodig maatregelen treffen om onze positie te beschermen. Daarbij zullen we met het oog op de toekomst van ons bedrijf géén wait & see-aanpak hanteren;
  3.  We zullen ons focussen op de dingen die we kunnen beheersen. We hebben ons eigen lotsbestemming  in handen.

Op basis van bovengenoemde uitgangspunten zijn volgens Aon’s CEO de eerste acties gericht op maatregelen die geen directe, persoonlijke impact hebben op individuele collega’s. “Zo hebben we de uitgaven voor interimmers, consultants en externe leveranciers al aanzienlijk beperkt en vragen we nu aan onze Aon Business Services-team om aanvullende stappen te nemen door kosten  die geen direct verband houden met klantenservice zoveel mogelijk te verminderen. Bovendien heeft Aon haar ​​aandelen-inkoopprogramma gepauzeerd en die fondsen bevroren. We zijn wel van plan dividend uit te keren. Regelmatige dividenduitkeringen zijn noodzakelijk om onze huidige kredietstatus te behouden en daarmee de toegang tot de kapitaalmarkten”

Offer van medewerkers

Kijkend naar de economische risico’s ‘aan de horizon’ gelooft men binnen Aon’s directiekamer niet dat deze acties alleen voldoende zijn om de operationele flexibiliteit te bieden die we nodig hebben. “Dat is waarom wij ook collega’s in het hele bedrijf vragen om ons tijdens deze periode te ondersteunen met tijdelijke salarisverlagingen”, aldus Greg Case, die zelf het goede voorbeeld geeft. Behalve hijzelf leveren vier andere Executive Officers  Christa Davies, Eric Anderson, John Bruno en Tony Goland – en Aon’s Board of Directors de helft van hun salaris in.

Case licht toe: “We hebben met lokale leiders over de hele wereld overlegd om de meest rechtvaardige manier te bepalen om tot een tijdelijke salarisverlaging te komen voor een bredere groep van medewerkers toe. Daarbij zijn we uitkomen op een maatwerkaanpak  gebaseerd op een reeks criteria, waaronder de kosten van levensonderhoud. Op basis van die analyse hebben we voor elk land een ondergrens vastgesteld, wat erop neerkomt dat ongeveer 30% van de medewerkers niet gekort zullen worden op hun salaris. In overleg met onze lokale leiders zijn we  voor de resterende 70% van onze medewerkers uitgekomen op een salarisverlaging van ongeveer 20%, die zal in overeenstemming zijn met lokale wet- en regelgeving. Deze maatregelen, die zijn ontwikkeld in samenwerking met het Aon Operating Committee, gaan per 1 mei a.s. in en loopt  door tot eind 2020.”

 ( Aangezien volgens deskundigen een dergelijke verlaging op basis van het geldende Arbeidsrecht in ons land niet verplicht aan medewerkers kan worden opgelegd, zal een en ander op vrijwillige basis dienen plaats te vinden. Dat zou volgens het FD Marc van Nuland in een videoboodschap aan de Nederlandse medewerkers ook hebben bevestigd/ “Mijn hulpverzeoek aan jullie is ongekend. Maar alleen zo kan Aon de ‘aankomende storm’ aan. We willen niet wachten tot we weten wat de preciese neergang zal zijn”aldus het FD, dat verder meldt dat de Nederlandse directie zelf 30% an het salaris inlvert).

Case zegt met de maatregelen ernaar te streven dat iedereen zo goed mogelijk uit de huidige, uitdagende periode komt. “Onze inzet is erop gericht om onze collega’s en ons bedrijf te beschermen. Het lijdt geen twijfel dat het gemakkelijker zou zijn om de gevolgen van de crisis af te wachten, maar dat brengt de toekomst van ons bedrijf in gevaar. Sommigen beweren dat het misschien eenvoudiger zou zijn om een ​​deel van onze collega’s te ontslaan, maar dat zou ons vermogen in de weg staan om onze klanten goed te kunnen blijven bedienen. We nemen daarom een complexere en moeilijkere stap omdat we geloven dat we allemaal nodig zijn om het volledige potentieel van Aon te benutten. In een tijd dat onze klanten ons het meest nodig hebben, is dat essentieel. Het is ook een zakelijke beslissing die volledig gebaseerd is op de behoefte van de klant. We zijn getuige van een wereldwijde niet eerder vertoonde verschuiving in klantprioriteiten en we moeten klaar zijn om die oproep te beantwoorden. Daarom verwachten we dat uit deze crisis een sterker en capabeler bedrijf zal voortkomen”, aldus Case, die zijn lange brief afsloot met de woorden: “Bedankt voor uw steun, uw toewijding en alles wat u doet voor ons bedrijf.”

Zie hier het eerdere artikel over het Aon-voorstel: https://www.riskenbusiness.nl/nieuws/insurance/%ef%bb%bf70-aon-medewerkers-krijgt-loonsverlaging-vanwege-coroncarisis-directie-levert-helft-salaris-in/