Aon ziet in Nederland premies in vier segmenten met meer dan 10% toenemen

Aon ziet in vier segmenten – D&O, beroepsaansprakelijkheid, property & bedrijfsschade  en wagenparken  – met meer dan 10% toenemen en verzekeraars opnieuw kijken naar dekking, limieten en eigen risico’s. Dat blijkt uit de recent verschenen rapport ‘Navigating a changing Insurance Market’. In de branches Marine Cargo, Marine Liability, algemeneaansprakelijkheid (General Liability) is eveneens sprake van enige verharding – met 5 à 10% – terwijl bij cyberverzekeringen sprake is van stabiliteit of zelfs enige premieverlaging.

Verzekeraars focussen zich volgens het rapport  op winstgevendheid en herzien hun portefeuilles door middel van een sterkere focus op de kwaliteit van riskmanagement teneinde onder streep positieve resultaten te kunnen boeken. “Bepaalde property-segmenten staan onder druk vanwege aanhoudende verliezen, zoals opslag, voedsel en enkele vastgoedsectoren. Verzekeraars zijn vooral terughoudend in het accepteren van aansprakelijkheidsrisico’s op internationale contracten en er is sprake van een sterke premietoename op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid.”