Aon voegt alle UMG-merken samen onder dezelfde naam: Ook Meeùs, IAK en Kröller sinds 1 september jl.  verder als Aon

De merken Meeùs, IAK en Kröller gaan sinds 1 september jl. verder onder de naam Aon. Hiermee markeert de risico- en verzekeringsadviseur de volgende fase in de integratie van de Unirobe Meeùs Groep. De UMG-labels HRF, MW en Flexis zijn al eerder samengevoegd onder de Aon-vlag. “Met deze stap geeft Aon uiting aan het feit dat het alle expertise samenbrengt onder één dak. Niet de grenzen van afdelingen en labels zijn leidend, maar het beste resultaat voor klanten. Het onderstreept bovendien de betekenis van het Keltische woord Aon zelf: eenheid”, licht de assurantiemakelaar en risicoadviseur toe.

“Door na de integratie van de bedrijfsonderdelen deze ook dezelfde naam te geven, laten we niet alleen in daad, maar ook in woord zien dat we één team zijn,” zegt Arjen Vissers, Managing Director Marketing & Communications binnen Aon. “Daarmee geven we uiting aan de saamhorigheid die we als collega’s ervaren, zijn we in Nederland en internationaal herkenbaar voor klanten en brengen we alle dienstverlening op het gebied van Risk, Retirement & Health eenduidig en herkenbaar onder de aandacht.”

Aon nam in november 2017 de Unirobe Meeùs Groep over. Het bedrijf is sindsdien naar eigen zeggen marktleider in alle business-to-business-marktsegmenten in Nederland en kan honderdduizenden consumenten tot haar klanten rekenen.