Aon trekt wereldwijd omstreden salarisinleveringsvoorstel na twee maanden al weer in

Om te voorkomen dat medewerkers als gevolg van de Corona-pandemie ontslagen zouden worden, deed Aon medewerkers wereldwijd het voorstel om van 1 mei tot eind van dit jaar  20 tot 30% van het salaris in te leveren. In Nederland ging het om een vrijwillig voorstel aangezien het in ons land volgens het geldende arbeidsrecht niet mogelijk is een dergelijk voorstel verplicht op te leggen. Dinsdag 20 juni jl. heeft Aon, per brief van CEO Greg Case, het omstreden salarisinleveringsvoorstel alweer ingetrokken.

In een toelichting schrijft Greg Case. “In maart ontwikkelde Aon een plan  om ervoor te zorgen dat we uit de huidige economische onzekerheid een sterker en capabeler bedrijf zouden worden. Als onderdeel van dat plan kondigde het bedrijf in april aan dat de meeste collega’s een tijdelijke salarisverlaging van maximaal 20% zouden krijgen. Op basis van observaties en analyses van de afgelopen vier maanden zijn de salarisverlagingen van 20% niet langer nodig om te voldoen aan de belofte aan onze 50.000 collega’s dat niemand bij Aon zijn of haar baan zal verliezen vanwege deze COVID-19-uitbraak.”

Case vervolgt: “Met ingang van 1 juli beëindigen we de tijdelijke salarisverlagingen van 20% en betalen we onze collega’s volledig terug, plus nog eens 5% van het ingehouden bedrag om hun persoonlijke toewijding aan bedrijf en onze klanten te erkennen. We hebben doortastend opgetreden om elke Aon-collega te beschermen tegen de ergste economische scenario’s van deze pandemie. We hebben onze beslissingen gebaseerd op een reeks kernprincipes en de overtuiging dat we sterker zouden worden door bij elkaar te blijven. We zijn vereerd door de ongelooflijke kracht die onze collega’s hebben getoond en zijn trots op hun toewijding aan elkaar, onze klanten en het bedrijf. ”

Deze beslissing houdt geen verband met een verandering op korte termijn in de financiële prestaties of verwachtingen van de onderneming en wordt in plaats daarvan ondersteund door drie sleutelfactoren:

1. Hoewel de wereldwijde trends in het BBP en de werkloosheid negatief blijven en aanzienlijk slechter zijn dan in veel andere recessies, is de verwachte kans op worst case macro-economische scenario’s voor ons bedrijf aanzienlijk afgenomen.

2. De weerbaarheid van onze kernactiviteiten is aangetoond, hoewel er gevolgen zijn geweest voor enkele delen van de onderneming, zoals werd verwacht, en reeds aangekondigd in de winstoproep voor het eerste kwartaal.

3. Hoewel onze organisatie is getest door de volatiliteit van de afgelopen vier maanden, is de kracht van onze Aon United-strategie, met name de connectiviteit en operationele infrastructuur van Aon Business Services, even effectief gebleken in uitdagende tijden als tijdens meer positieve periodes.

“Het bedrijf is van mening dat de algemene macro-economische onzekerheid en de nadelige gevolgen ervan iets minder groot zijn dan verwacht, en beëindigt daarom dit aspect van haar operationele flexibiliteitsplan. Andere componenten van het plan blijven van kracht, ,waaronder kostendiscipline, onderbreking van de inkoop van eigen aandelen,  nieuwe fusie- en overnameactiviteiten, tijdelijke salarisverlagingen van 50% voor onze genoemde uitvoerende functionarissen en 50% verlaging van de vergoeding in contanten voor de raad van bestuur.