Aon Nederland vormt nieuwe volmachtpartij

De Nederlandse tak van verzekeringsmakelaar Aon heeft voor het segment mkb/particulieren een nieuw volmachtbedrijf gevormd. De nieuwe partij komt voort uit de fusie tussen Aon en UMG. Dat stelt Aon Nederland-ceo Marc van Nuland in het Adfiz-Magazine dat eind mei is verschenen. Het gaat om een samenvoeging van de bestaande volmachtbedrijven van Aon en UMG, aangezien deze alle drie een ‘rebranding’ ondergaan. Bij Aon is dit Jacobs & Brom (een zogeheten ‘huisgevolmachtigde’) en bij UMG zijn dit UMG Assuradeuren en IAK Zorgvolmacht. Deze partijen zijn nu al actief in de segmenten van mkb en particulieren. Een van de motieven om te komen tot een nieuw volmachtbedrijf is een efficiëntere procesvoering, aldus Van Nuland in het artikel. Hoe de nieuwe volmachtpartij gaat heten is nog niet bekend.

Integratie
Volgens Van Nuland zijn Aon Nederland en UMG ‘voortvarend aan de slag gegaan’ met de integratie. Er is een begin gemaakt met de verhuizing van medewerkers en met de rebranding. Inmiddels zijn de kleinere labels van UMG, zoals HR Financials Group, Claim en Care, Niehoff Werning & Kooij, Sperwer Assurantiën en Flexis Groep succesvol overgegaan. In het najaar volgen de grote labels als IAK, Kröller en Meeùs en de volmachtpartijen UMG Assuradeuren, Jacobs & Brom en IAK Zorgvolmacht.  “Voordat we daarmee konden beginnen, hebben we eerst een uitgebreide analyse gedaan van onze operating models; shared services, back office en de business lines. Welke elementen zijn goed, wat kan beter? Wat willen we behouden, wat veranderen? We willen UMG niet laten opgaan in Aon. We bouwen een nieuw  bedrijf. We willen de best of both worlds bij elkaar brengen.

Ingewikkeld
Van Nuland ziet de integratie als een ‘heel ingewikkeld proces met vele uitdagingen’, onder meer omdat Aon en UMG in Nederland ongeveer even groot zijn. ‘Een van de uitdagingen is de IT-structuur. Ook het rebranden van producten en diensten is best wel een klus.’ Maar naast de uitdagingen zijn er volgens Van Nuland ook kansen. De directievoorzitter wijst onder meer op de schaalvergroting waardoor het bedrijf nog meer kan investeren in expertise, kennis, ICT en data. “Daarnaast is onze marktpositie qua premievolume versterkt tot 3 miljard euro premie, waardoor we een nog sterkere inkoopkracht hebben. Niet onbelangrijk in een verzekeringsmarkt die steeds meer concentreert.

Van Nuland geeft desgevraagd aan te waken voor het gevaar dat het bedrijf te log wordt. “Daarom hebben we ons bedrijf nu verdeeld in twee clusters. Het cluster met global en large accounts gaat deze hoofdzakelijk bedienen met adviesdiensten en typische broking-diensten, waaronder het afdekken van risico’s middels co-assurantie. Het cluster midden- en kleinbedrijf en particulieren gaat zich richten op ‘goede producten waarbij de procesvoering efficiënt is ingericht. Daarbij zullen we gebruik maken van ons nieuwe volmachtbedrijf.”

Strategisch mooie fit

Als ander voordeel noemt Van Nuland dat grotere klanten van UMG nu toegang tot het netwerk van Aon hebben. Als voorbeeld noemt hij Nuland de hightechbedrijven in Noord-Brabant. “Denk aan een hightech bedrijf dat in de VS partnerships heeft. Die kunnen wij nu helpen met aansprakelijkheidsrisico’s. Door mee te investeren kunnen we nog betere kwaliteit leveren.”

Hij vervolgt: “UMG is een mooie aanvulling op de dienstverlening van Aon. We zijn altijd gericht geweest op de grootzakelijke markt en UMG heeft juist een stevige positie bij het MKB en bij particulieren. Worksite marketing bijvoorbeeld, daar is UMG heel sterk in door goede servicing. Strategisch gezien is de overname een hele mooie fit

foto Aon