Aon Inpoint:  Cyberverzekeringen  blijven ook komende jaren de grootste groeier in wereldwijde schadeverzekeringsmarkt

 

In de afgelopen vijf jaar vormden cyberverzekeringen met afstand de grootste groeier in de wereldwijde zakelijke schadeverzekeringsmarkt: de gemiddelde jaarlijke omzetgroei beliep 23%. Ook de komende jaren zullen cyberpolissen de voornaamste bijdrage leveren aan de totale zakelijke schadeverzekeringsomzet in de wereld: met gemiddeld 14,1% per jaar tot $ 4 miljard in 2021, zo blijkt uit cijfers van Aon Inpoint. Daaruit komt verder naar voren dat de totale wereldwijde omzet uit zakelijke  schadeverzekeringen de komende jaren zal groeien van $ 730 naar $ 900 miljard, een jaarlijke groei met 5,3%. Het grootste deel komt voor rekening van de Amerikaanse marrt, waarin de omzet van zakelijke schadeverzekeringen tot 2010 zal groeien van $ 274,5 miljard naar $ 331,5 miljard.

Volgens de onderzoekers dragen financiele instellingen, de mijnbouw/winning mineralen, technologie en media de komende jaren sterker bij aan de omzetgroei uit zakelijke schadeverzekeringen dan andere sectoren. De grootste bijdrage wordt geleverd door de fabricage-industrie ($ 111 miljard), gevolgd door de agrarische sector/visserij en bosbouw ($ 72 miljard). Andere uitkomsten uit het onderzoek was dat de de omzet uit zakelijke autoverzekeirngen de afgelopen vier jaar sterk is gegroeid naar  $ 192 miljard, die uit arbeidsongevallenverzekeringen van $ 71 miljard naar $ 83 miljard.