Aon GIMO-rapport: Insurtech ‘more enabler than disruptor’ voor traditionele verzekeringsmodel

Insurtech biedt eerder meer mogelijkheden voor het traditionele verzekeringsmodel dan dat het als verstoorder daarvan optreedt. Dat is één van de conclusies uit het GIMO-rapport dat Aon gisteren (11 september jl. ) presenteerde tijdens het Rendez Vous de Septembre in Monte Carlo. De snel groeiende Insurtech-sector kan een meer ondersteunende rol vervullen voor de verzekeraars dan tot dusver werd gedacht. “Gevestigde organisaties spelen een belangrijke rol in een zogeheten open architecture innovation,  een vorm van open innovatie of co-creatie waarbij verschillende partijen tot nieuwe oplossingen. Door samen te werken binnen een kader kan zowel aan klanten schaalbare oplossingen worden geboden als flexibiliteit om innovatie bij ondernemers te bevorderen.”

Volgens het rapport is inmiddels  wereldwijd reeds $ 14 miljard geïnvesteerd in ca. 550 start-ups, waarvan in 2016 alleen al $ 9 miljard in  200 bedrijven. met $ 9 miljard. Meer dan de helft van de start-ups (55%) focust zich op verbetering van de interactie tussen consumenten en verzekeraars.

Het rapport benoemt drie leidende sectoren waarin analysegegevens  kunnen bijdragen een (verdere) groei van de verzekeringsindustrie: cyberrisks,  casualty catastrophe risks  en pathogen (ziekteverwekkende) risks. “Deze risico’s  kunnen in toenemende mate verzekerbaar worden gemaakt  door samenwerkingen met Insurtech-ondernemingen en technologische en analyse-providers, wat nieuwe kansen met zich meebrengt voor verzekeraars en herverzekeraars voor de ontwikkeling van nieuwe verzekeringsproducten of verbetering van bestaande verzekeringspolissen.”

Daarnaast biedt volgens de opstellers van het rapport dat de huidige on demand (vraag)economie zowel kansen als disruptie met zich mee kan brengen voor de traditionele verzekeringssector. Hierdoor wordt het nodig een breder aanbod aan time-based verzekeringsproducten als auto- en brandverzekeringen, zowel particulier als zakelijk. Denk hiervoor bijvoorbeeld als diensten als Uber en Airbnb.  “In termen van disruptie zou de Amerikaanse autoverzekeringssecor tot het jaar 2050 de premie-inkomen met 40% zien afnemen vanwege de komst van zelfrijdende auto’s, al zal een deel van de omzet mogelijk verschuiven naar de aansprakelijkheidssector omdat de verantwoordelijk voor een schade verandert: van bestuurder naar fabrikant.Het volledige rapport is hier te downloaden:  http://aon.io/2vMRrBC