ANWB Veilig Rijden verzekering leidt tot veiliger rijden 

foto ANWB

 Automobilisten gaan veiliger rijden met de ANWB Veilig Rijden verzekering. Dat blijkt uit cijfers van de ruim 9.000 polishouders die inmiddels met deze verzekering autorijden, zo meldt de ANWB. Vooral jongeren tot 25 jaar en 65-plussers hebben hun rijstijl verbeterd., meldt Autoschadeportaal.Verzekerden stellen voor de verzekering gegevens over hun rijgedrag beschikbaar via een stick in de auto. Deze registreert de snelheid t.o.v. de maximumsnelheid, de acceleratiesnelheid, de snelheid in de bochten en het remgedrag. Hiermee wordt een individuele rijscore berekend en krijgen de verzekerden adviezen hoe ze hun rijstijl kunnen verbeteren. De rijscore wordt vertaald in een korting op de verzekeringspremie.
Hoe meer ritten men rijdt, hoe veiliger de rijstijl, blijkt uit de gegevens. Ook geldt hoe ouder iemand is, hoe hoger de rijscore is. Daarnaast blijkt dat hoe ouder verzekerden zijn, hoe meer kilometers ze rijden. Dit gebeurt tot een leeftijd van 59 jaar, daarna daalt het aantal gereden kilometers. Ook blijkt dat verzekerden in de provincie Groningen het veiligst rijden en dat Zeeuwen gemiddeld genomen de laagste rijscore behalen.Verzekerden die een zeer gevaarlijke rijstijl hebben, worden door medewerkers van de verzekeraar gebeld. Als ze de maximumsnelheid met meer dan 50 km hebben overschreden, krijgen ze 30 dagen de tijd om een veiligere rijstijl te laten zien.