Annemiek van Melick volgt Delfin Rueda op als CFO van NN Group

NN Group maakt bekend dat haar Raad van Commissarissen voornemens is Annemiek van Melick te benoemen tot Chief Financial Officer (CFO) en vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van NN Group voor een termijn van vier jaar. De benoeming van Annemiek van Melick is onder voorbehoud van goedkeuring door De Nederlandsche Bank en zal, indien goedgekeurd, ingaan per 1 juli 2022, na kennisgeving aan de Algemene Vergadering van NN Group tijdens de jaarlijkse algemene vergadering te houden op 19 mei 2022 (AVA).

Annemiek van Melick zal Delfin Rueda opvolgen die NN Group per 1 juli 2022 zal verlaten, na sinds 2014 CFO en vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van NN Group te zijn geweest. Om een soepele overgang te waarborgen, zal Annemiek van Melick op 1 juni 2022 toetreden tot NN Group als lid van de Raad van Bestuur, onder voorbehoud van goedkeuring door De Nederlandsche Bank.

 Annemiek van Melick is momenteel lid van de raad van bestuur en CFO van a.s.r. in Nederland. Voordat zij in februari 2020 bij a.s.r. in dienst trad, was zij van 2014 tot 2019 CFO van de Volksbank. Van 2012 tot 2014 was zij Chief Financial & Risk Officer van SNS Retail Bank, en van 2008 tot 2012 directeur Corporate Strategy en M&A bij SNS REAAL. Na haar afstuderen begon ze haar carrière in investment banking in Londen.

David Cole, voorzitter van de raad van commissarissen van NN Group: ,,We zijn blij dat we een sterke opvolger voor Delfin Rueda hebben gevonden. Annemiek van Melick komt bij NN Group met uitgebreide bestuurlijke ervaring in de financiële sector, en is goed gepositioneerd om onze strategie in de komende jaren te helpen sturen. Tegelijkertijd zijn wij Delfin zeer erkentelijk voor zijn jarenlange inzet voor NN Group. Gedurende zijn tien jaar bij NN Group en haar voorganger ING Insurance Eurasia, heeft Delfin een belangrijke rol gespeeld bij het vormgeven van de strategie van NN Group en bij het uitbouwen van de onderneming tot de sterke internationale speler die zij vandaag de dag is.”

Delfin Rueda: ‘Het is een eer en genoegen geweest om de CFO van NN Group te zijn tijdens een periode van transitie en groei. Ik heb met veel plezier samengewerkt met vele inspirerende teams en deel uitgemaakt van de reis van ons bedrijf. Ik wil mijn vele collega’s, zowel in de Raad van Bestuur als in onze hele organisatie in al onze verschillende markten, bedanken voor de geweldige samenwerking gedurende de afgelopen jaren.

De Centrale Ondernemingsraad van NN Group is om advies gevraagd over de voorgenomen benoeming.

Reactie a.s.r.
Tegelijkertijd heeft a.s.r bekend gemaakt dat Annemiek van Melick met ingang van gisteren (12 ktober jl.) terugtreedt als CFO en lid van de Raad van Bestuur van a.s.r. om CFO van NN Group te worden. Zij legt haar werkzaamheden bij a.s.r. met onmiddellijke ingang neer. Het is de intentie om op korte termijn bekend te maken hoe in de opvolging wordt voorzien.

Jos Baeten, CEO van a.s.r.: “We hadden graag gezien dat zij haar termijn als lid van de Raad van Bestuur had volgemaakt. Desalniettemin respecteer ik haar keuze, ben ik haar dankbaar voor de waardevolle bijdrage die zij de afgelopen periode heeft geleverd en wens ik haar veel succes toe in haar verdere loopbaan.”


Joop Wijn, voorzitter van de Raad van Commissarissen van a.s.r.: “De RvC bedankt Annemiek voor de rol die zij heeft gespeeld om de financieel sterke en duurzame positie van a.s.r. verder uit te bouwen. Wij wensen Annemiek alle goeds toe voor de toekomst. a.s.r. is goed gepositioneerd voor de uitvoering van de strategie die gericht is op lange termijn waardecreatie met oog voor het belang van alle stakeholders. Vanuit die achtergrond is het de intentie om op korte termijn een goede opvolger voor te dragen.”  

Annemiek van Melick: “Het was een eer om voor a.s.r. te werken, een professioneel bedrijf met een prettige cultuur, en ik vertrek dan ook met gemengde gevoelens. a.s.r. is een solide maatschappelijk betrokken en duurzame verzekeraar en ik dank alle collega’s voor de prettige samenwerking.”
Met het vertrek van Annemiek van Melick is geen ontslagvergoeding gemoeid.