Anneke Kooiman eerste Nederlandse vrouw in IUMI-bestuur: “Transport is de mooiste verzekeringsbranche”

Voor mij is ‘transport’ absoluut de mooiste en meest interessante verzekeringsbranche die er is.” Dat zegt Anneke Kooiman in een interview in de meest recente editie van het Risk & Business Magazine naar aanleiding van haar benoeming als bestuurslid van de wereldwijde transportverzekeraarsorganisatie IUMI.  “Ik adem transport, het stroomt door m’n  aderen,  word er blij van en het geeft mij energie.”

“Marine  is ook een andere tak van sport, die ik persoonlijk veel leuker vind dan bijvoorbeeld brand of aansprakelijkheid. “Anders dan bij bijvoorbeeld ‘brand’ ligt er bij transportverzekeringen – en met name bij ‘Cargo’  – veel minder vast en dat biedt wat meer ruimte tot onderhandelen en fingerspitzengefühl. Bovendien geeft het internationale karakter een extra dimensie aan dit werk en last but not least heb ik in de  marine-sector heel veel leuke mensen leren kennen.” In het interview wijst zij daarnaast  op de diversiteit, zowel qua producten, klanten als bedrijfstakken waar je mee te maken krijgt. “Je hebt verder te maken met een breed scala aan branches, waaronder goederen, casco, landmaterieel en aansprakelijkheid. Bovendien kom je op de meest uiteenlopende locaties: aan boord van schepen, in directiekamers, in machinekamers, bij bedrijven in de scheepvaart en logistieke dienstverlening.”

Milieu, mens en dier

In het interview geeft Anneke aan trots te zijn op haar benoeming binnen het IUMI-bestuur. Op de vraag wat we van haar kunnen  verwachten als  IUMI-bestuurslid, antwoordt zij: “Ik  heb onder meer Environment Social Governance (ESG) en Sustainable Development Goals (SDG) in mijn portefeuille en ben  uit dien hoofde dus de liaison  en linking pin naar alle stakeholders  en andere betrokken op dit vlak. Sowieso is sustainbility (duurzaamheid)al vele jaren mijn stokpaardje en heb ik me altijd sterk gemaakt voor zaken die het milieu, mens en dier raken. Zoals de arbeidsomstandigheden van de bemanning aan boord van schepen, het veilig vervoeren van dieren, transport van hardhout, alleen verantwoorde houtkap en het ‘wegbrengen’ van zogeheten sloopschepen naar landen als India en Bangladesh waar niet altijd even goed wordt omgegaan met de veiligheidsvoorschriften. Als daarbij de moraliteit van de klanten laag is, dan is dit zeker niet goed voor het resultaat van verzekeraars. Reden te meer om hier aandacht aan te besteden in het acceptatieproces. Ook ligt het handelen van de verzekeringsindustrie steeds meer onder een vergrootglas en toezichthouders kijken ook steeds meer mee.”

Corona en andere  hot topics

Wat houdt momenteel de gemoederen van het IUMI-bestuur bezig?  Naast de impact en gevolgen van de Corona-pandemie zijn dat volgens haar  het toenemende aantal branden aan boord van containerschepen, die vanwege  de gestaag groeiende omvang ook bijna niet of nauwelijks meer te blussen zijn. Bovendien stemt de informatie op de vrachtlijsten meer dan eens niet overeen met de werkelijke inhoud van de container, met alle risico’s van dien. Zij wijst  daarnaast  op de verouderende vloot, de weer- en klimaatgerelateerde schaderisico’s, de ontwikkeling van zelfstandig varende schepen, de impact van olie- en andere vervuilingen na strandingen voor het milieu en  het varen langs de Noordpool (Arctic)-route van en naar China, met alle risico’s van dien.  

‘The Lady of Marine’ wijst verder op de in eigen land lopende discussie over de zogeheten “to follow clausule’.  Op basis hiervan is bepaald dat volgverzekeraars de leidende verzekeraar dienen te volgen in bepaalde beslissingen, zoals bij een schadeclaim. “Met als voordeel dat een schade snel(ler) kan worden afgehandeld. Er wordt nu gepleit over herziening hiervan, zodat volgverzekeraars bij een wezenlijke wijziging van het risico toch een afwijkend standpunt zou kunnen innemen. Als markt moeten we hier goed naar kijken, net als naar andere nieuwe ontwikkelingen en hiermee gepaarde risico’s waarvoor we ons als verzekeraars gesteld zien. Zoals het zelfstandig varen,  warehouses  met zonnepanelen, het toenemende gebruik van ion-lithium-batterijen aan boord van schepen, maar ook cyber. Daar ligt voor ons als sector een enorme uitdaging, wereldwijd maar zeker ook in Nederland.”

Zij vervolgt: “We zijn als verzekeraars nu eenmaal gewend om ‘naar achteren te kijken’ en onze acceptatiebeleid te bepalen aan de hand van schadestatistieken. Maar voor sommige risico’s zijn die er niet en zijn er ontwikkelingen waar wij nog geen of weinig ervaring mee hebben. Transportverzekeraars mogen zeker wel wat pro actiever zijn en weg gaan uit de traditionele manier van verzekeren. Dit is ook in het belang van de klant wil je iets verzekerbaar houden.  Door schade en schande wijs worden heeft tot op heden niet veel opgeleverd, kijkend naar de harde markt waar we nu in zitten. Wie durft zijn nek uit steken, dat is de grote vraag!”, aldus IUMI’s nieuwe bestuurslid   

Kijk hier voor het volledige interview: https://www.riskenbusiness.nl/wp-content/uploads/2020/10/RB_magazine_4_2020.pdf