Anbang gestart met ‘volgende fase strategische heroriëntatie VIVAT-eigenaarschap’; deur voor verkoop staat nu officieel open

 

Anbang, de Chinese eigenaar van VIVAT, overweegt een verkoop van de Nederlandse verzekeringsgroep VIVAT (Zwitserleven, Reaal, nowGo, Actiam). Dat valt op te maken uit een officieel persbericht van VIVAT N.V. (VIVAT), waarin staat dat zij ‘door haar 100% aandeelhouder Anbang Insurance Group Co. Ltd. (Anbang) is geïnformeerd over het feit dat Anbang is gestart met de volgende fase van de strategische heroriëntatie van haar aandeelhouderschap in VIVAT’. Dit in navolging op de eerdere aankondiging door Anbang op 28 mei 2018 over de bredere strategische heroriëntatie van al haar bezittingen.

“De volgende stap in de strategische heroriëntatie van het eigenaarschap in VIVAT zal bestaan uit een onderzoek naar een aantal verschillende opties waaronder, maar niet beperkt tot, de verkoop van een meerderheidsbelang of een voortzetting van Anbang’s huidig eigenaarschap. Anbang zal elke optie beoordelen op zijn eigen merites, zonder vooringenomenheid ten aanzien van de uitkomst van de strategische heroriëntatie. J.P. Morgan is door Anbang aangesteld om te helpen bij de volgende fase van deze strategische heroriëntatie”, aldus VIVAT, die verder aangeeft op dit moment geen verdere details te kunnen geven over de timing en uitkomsten van deze strategische heroriëntatie. “Verdere aankondigingen zullen te zijner tijd worden gedaan, indien en voor zover dit passend of wettelijk verplicht is.”

Overname door Chinese overheid

Op 28 juni van dit jaar meldde Risk & Business dat Chinese overheid de volledige eigenaar geworden van de in financiële problemen verkerende Anbang Insurance Group. Volgens de Wall Street Journal heeft de Chinese toezichthouder voor het bank- en verzekeringswezen CIRC hiervoor het groene licht gegeven voor de overdracht van 98,23% van de aandelen. In het hiervoor opgerichte fonds is inmiddels een financiële injectie gedaan van $ 9,65 miljard. De Chinese verzekeringsgigant is in financiële problemen geraakt door enkele financiële transacties. De voormalige CEO Wu Xiaohui is veroordeeld voor fraude en verduistering.

In de landelijke en internationale media wordt al langer gespeculeerd over mogelijke overnamekandidaten. Daarbij werden tot dusver vooral de namen genoemd van Aegon, Allianz en ASR. VIVAT boekte over de eerste helft van dit jaar een bruto premie-inkomen van 1,61 miljard euro, 6% lager dan in dezelfde  periode in 2017, maar als de buyout van de pensioenfondsen niet worden meegeteld was er sprake van een omzetgroei met 5%, vooral door toedoen van de leven- en schadeverzekeringsmarkt. De nettowinst nam wel tie: van 73 naar 115 miljoen euro. De combined ratio liep mede door de schadelast als gevolg van de januaristorm op van 99,4% naar 100,9%.  De operationele kosten bleven vrijwel  gelijk aan die  in de eerste helft van 2017.