Analyse FM Global: Elke dollar aan orkaanpreventie levert ruim het honderdvoudige op aan schadereductie

 

Elke dollar die bedrijven investeren in preventieve maatregelen ter voorkoming van orkaanschades levert meer dan het honderdvoudige op in de vorm van schadereductie: namelijk $ 105, zo blijkt uit een recente analyse van de industriële en grootzakelijke verzekeraar FM Global. Wordt ook het verlies aan reputatie, marktaandeel en shareholders value als gevolg van een grote orkaan-calamiteit meegenomen, dan wordt dat bedrag nog veel hoger.

Voor het onderzoek heeft de verzekeraar gekeken naar een 10.000-tal preventieve investeringen van bedrijven ter voorkoming van storm- en overstromingsschades en het geschatte schadebeperkingsbedrag daarvan bij ruim 1.800 bedrijven in de periode 2008-2017. Mede op basis van de uitkomsten hiervan benadrukt FM Global dat “een ‘kostenefficiënte preventie’ het overwegen waard is, zeker nu het 2018-orkaanseizoen op het punt van beginnen staat.  Vooral bedrijven in de orkaangevoelige gebieden moeten rekening houden met de kans op schade als gevolg van zowel storm als overstromingen.”

Om de impact van een kostbare stormschade zoveel mogelijk te minimaliseren doen bedrijven er volgens FM Global goed aan stroomgeneratoren klaar te hebben staan, daken te hebben geïnspecteerd en beveiligd, deuren extra vast te zetten, ramen af te dekken en kwetsbare objecten als dakmateriaal en zonnepanelen, vast te zetten of te verwijderen.  “Schade door overstromingen kan worden voorkomen door waardevolle spullen en materialen te sealen in plastic of naar een hogere verdieping te verplaatsen, opslagtanks vast te zetten, de brandpreventiemiddelen te inspecteren en de nutsvoorzieningen uit te zetten. Geteste en gecertificeerde preventieve producten tegen de kans op overstromingsschade kunnen de noodzaak aan zandzaken sterk reduceren”, aldus de verzekeraar, volgens wie bedrijven in elk geval zouden moeten investeren in een calamiteitenplan (Flood emergency response plan FERP). “Organisaties met een goed werkend noodplan hebben gemiddeld bijna 70% minder schade dan bedrijven die niet een dergelijk plan hebben”, aldus FM Global.