Analyse Aon cyberverzekeringsmarkt VS: Forse omzetgroei, 30 nieuwe aanbieders, winstgevendheid hoog

In de VS zit de cyberverzekeringsmarkt flink in de lift. De omzet uit cyberverzekeringen groeide naar $ 1,84 miljard, 37% meer dan de $ 1,35 miljard in 2016 toen er $ 350 miljoen (+ 35%) meer cyberomzet werd gerealiseerd dan de $ 1 miljard in 2015. Dat is vooral toe te schrijven aan combinatiedekkingen met andere verzekeringen (package business) waarin de omzet bijna verdubbelde (+ 98%). De omzet uit stand alone-verzekeringen groeide in totaal met 8%, al was er bij enkele verzekeraars (w.o Chubb) sprake van een omzetafname. Dat is één van de uitkomsten uit Aon’s ‘2017 US Cyber Insurance Profit and Performance report’.

Daaruit blijkt verder dat het aantal aanbieders van cyberverzekeringen met 30 is toegenomen naar 170 met elk gemiddeld een premieomzet van $ 140.000. Hiervan hebben er 36 meer dan $ 5 miljoen aan premie getekend en 79 meer dan één miljoen dollar. De vijf grootste cyberverzekeraars zijn samen goed voor iets meer dan de helft (51%) van de totale omzet van $ 1,84 miljard dollar, al liep hun aandeel iets terug (was 52%). Ook het aandeel van de Top-10 cyberverzekeraars liep iets terug: van 73% naar 69%. Iets minder dan een zesde van de totale omzet (16%) is afkomstig van de 150 kleinste cyberverzekeraars

Ondanks de cybercalamiteiten als WannaCry, NotPetya en Equifax was 2017 voor de meeste Amerikaanse cyberverzekeraars een goed jaar.  De totale loss ratio beliep 32,4%, een aanmerkelijke verbetering ten opzichte van de 47,6% een jaar eerder en 41,5% in 2015. De loss ratio in 2017 bestond voor 26,7% uit directe kosten (zoals schadevergoedingen) en voor 5,7% juridische kosten (defense costs). Bij stand alone-cyberverzekeringen viel de loss ratio het hoogst uit: 35,4 % (29,6% schadevergoedingen, 5,8% juridische kosten) en bij gecombineerde (package) verzekeringen 28,8% (23,2% schadelast, 5,6% juridische kosten).

Volgens Aon was de lagere loss ratio vooral toe te schrijven aan een lagere claimfrequentie: met 7,4%. Ook de gemiddelde schadelast per claim liep terug van $ 90.865 in 2016 naar $ 56.688 in 2017, een daling met 37,6%. Het totaal aantal cyberclaims in de VS beliep 9.224, waarvan 6.144 claims tegen de eigen verzekeraar (first party) en 3.080 aansprakelijkheidsclaims (third party). Bij stand alone-cyberpolissen was het aandeel first party claims 59^en bij de gemengde cyberdekkingen 72% Bij een derde (33%) van de verzekeraars met een premieomzet van $ 5 miljoen of meer steeg de loss ratio met meer dan 5%, bij eveneens een derde daalde de loss ratio met meer dan 5% en bij 28% beliep de veranderingen qua loss ratio (plus of min) met minder dan 5%. De totale combined ratio (kosten plus schadelast) kwam vorig jaar uit op 61,4%. Het verschil tussen stand alone (62,5%) en package (60,3%) was minimaal.

Zie hier voor volledige rapport.http://thoughtleadership.aonbenfield.com/Documents/201807-us-cyber-market-update.pdf.