Amerikaanse volmachtmarkt groeit harder dan verzekeraars

De volmachtmarkt (MGA) in de VS groeit harder dan verzekeraars, zo blijkt uit een nieuw onderzoek van Conning. Vorig hebben de volmachtbedrijven in de VS gezamenlijk een omzetgroei geboekt met 7%, terwijl de gemiddelde groei van de schadeverzekeraars 5% beliep. De groei van de MGA’s  wordt vooral toegeschreven aan de zakelijke en particuliere autoverzekeraars en aan de groeiende belangstelling voor verzekeringspakketten.

Uit het onderzoek  van Conning komt verder naar voren dat 21 van de 25 grootste schadeverzekeraars een samenwerkingsverband hebben met een of meerdere volmachtbedrijven en dat bij de 100 grootste zakelijke schadeverzekeraars 55% een zakelijke relatie onderhouden met een MGA.