Amerikaanse ‘business interruption’- wetgeving vormt existentiële bedreiging voor schadecerzekeraars, waarschuwt AM Best

 

Wetgeving in de VS om met terugwerkende kracht schadeclaims op het gebied van bedrijfsonderbreking (BI) door  Covid-19 te dekken voor kleinere bedrijven, zou het vermogen  van Amerikaanse (her) verzekeraars verlagen met 37,5 à 50% en ratingverlagingen met zich meebrengen, waarschuwt ratingbureau AM Best. De maandelijkse verliezen voor het Amerikaanse kleinbedrijf als gevolg van de gedwongen bedrijfssluiting wordt geraamd op  $ 150 miljard tot $ 200 miljard.

Er zijn federale en nationale wetsvoorstellen ingediend om bestaande polisvoorwaarden  te negeren en voor kleinere bedrijven alsnog schadeclaims met betrekking tot inkomensderving door de COVID 19 -pandemie alsnog te vergoeden. AM Best waarschuwt dat wetgeving ‘de solvabiliteit van veel verzekeraars zou kunnen bedreigen en rampzalige gevolgen zou kunnen hebben’ voor de Amerikaanse schadeverzekeringssector, die hierdoor wordt blootgesteld aan mogelijke verliezen ter grootte van $ 633 miljard.

“Deze wetsvoorstellen, die tot nu toe voornamelijk gericht zijn op kleinere bedrijven, zouden een uitleg van de polisdekking met zich mee kunnen brengen die haaks staat op de  oorspronkelijke polisvoorwaarden en -dekking en  het hierop gebaseerde prijsbeleid. Wetgeving die verzekeraars dwingt te betalen voor dit soort niet gedekt bedrijfsschades zou een destructieve impact hebben op de financiële draagkracht van de sector en haar vermogen om de belangen van polishouders te vervullen”, aldus Stefan Holzberger, chief rating officer bij AM Best. Ook zou dit kunnen leiden tot lagere ratings bij betrokken verzekeraars.

IAIS

Ook de International Association of Insurance Supervisors (IAIS), de organisatie voor federale toezichthouders voor de verzekeringsindustrie, heeft wetgevers over de hele wereld gewaarschuwd dat het met terugwerkende kracht opleggen van bedrijfsschadeverliezen door Covid-19 ‘materiële solvabiliteitsrisico’s voor verzekeraars met zich meebrengen en hun betalingsvermogen aanzienlijk zouden ondermijnen. Daarmee is volgens de IAIS ook de verzekeringnemer niet gebaat. De organisatie zei ook  voorstander te zijn van de oprichting van alternatieve en waarschijnlijk door de staat gesteunde verzekeringsmechanismen om toekomstige pandemieën te helpen dekken.  

“De pandemie van Covid-19 heeft geleid tot een wereldwijde noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid met ernstige menselijke en economische gevolgen. Verzekering is in deze tijd van nood een essentiële dienst en biedt bescherming tegen de door de pandemie veroorzaakte verhoogde onzekerheden. Om de verzekeraars deze rol te laten spelen en bij te dragen aan het economisch herstel, is de stabiliteit van de sector van cruciaal belang ”, aldus de IAIS