AM Best handhaaft stabiele vooruitzichten voor de mondiale herverzekeringssectorAM Best heeft haar marktsegmentvooruitzichten voor het wereldwijde herverzekeringssegment stabiel gehouden, daarbij verwijzend naar een substantiële tariefverbetering, voornamelijk in propertyverzekeringen, waarbij hogere gemiddelde premies naar verwachting zullen resulteren in ruimere winstmarges.
 
Bijkomende factoren die gedeeltelijk bijdragen aan de stabiele vooruitzichten zijn onder meer een toegenomen vraag naar dekking als gevolg van de toegenomen (nat)cat-schades en de toegenomen economische onzekerheid. Daarnaast dragen hieraan bij  de toegenomen beleggingsinkomsten waarbij de nieuwe opbrengsten op vastrentende beleggingen meer dan verdubbelen, volgens een nieuw Best’s Market Segment Report, getiteld: “Market Segmentvooruitzichten: mondiale herverzekering.”
 
Tegenfactoren
Daar staat tegenover  een toenemende onzekerheid over de te verzekeren risico’s en de aanhoudende, groeiende onzekerheid over onderliggende risico’s, waaronder de frequentie en omvang  van weersgerelateerde activiteiten en evoluerende risicoprofielen. Verder wordt in voorzichtige mate nieuw kapitaal ondanks verbeterde marktomstandigheden, is er bezorgdheid over de economische en sociale inflatie en zijn er hogere post Covid-19 sterftecijfers in bepaalde markten
 
Als reactie op de recente stijging van de tarieven heeft de mondiale herverzekeringsmarkt volgens een rapport van AM Best een gemengd marktlandschap ervaren. De stijging van de rente heeft geleid tot bezorgdheid over niet-gerealiseerde beleggingsverliezen, maar
herverzekeraars hebben blijk gegeven van veerkracht bij het omgaan met deze uitdagingen.Met name de herverzekeraars van schadeverzekeringen hebben voldoende liquiditeit behouden, waardoor ze een groot deel van hun schades konden goedmaken naarmate de vastrentende beleggingen afliepen.

Hoewel de mark-to-market-schades niet substantieel genoeg waren om een ​​strategische verschuiving in het bedrijfsleven teweeg te brengen, zijn veel herverzekeraars optimistisch over het goedmaken van deze schades in de nabije toekomst, gezien de gemiddelde portefeuilleduur van drie tot vijf jaar.

Een opvallende trend is de strategische verschuiving in herbeleggingsstrategieën, waarbij verzekeraars hun middelen heralloceren naar nieuwe, hoger renderende emissies.Deze nieuwe beleggingen bieden vaak een dubbel of driemaal zo hoog rendement als hun voorgangers, en dragen via hogere netto beleggingsopbrengsten bij aan een beter algemeen bedrijfsrendement

Het rapport wijst echter ook op uitdagingen, vooral voor mondiale levensherverzekeraars met langlopende verplichtingen. Deze herverzekeraars rapporteerden grotere ongerealiseerde verliezen, omdat hun langlopende activa gevoeliger bleken voor veranderingen in de rentetarieven.

AM Best benadrukt het belang van het monitoren van het hogere beleggingsrisico bij in het buitenland gevestigde levensherverzekeraars. “De markt is getuige geweest van uiteenlopende reacties op de uitdagingen die de rentestijging met zich meebrengt, waarbij gevestigde franchises met succes kapitaal hebben aangetrokken om nieuwe bedrijven te ondersteunen, terwijl andere met moeilijkheden worden geconfronteerd.Terwijl de sector met deze complexiteiten omgaat, zal AM Best de ontwikkelingen blijven volgen en het veranderende landschap van de mondiale herverzekering blijven beoordelen, aldus het rapport.

Kijk hier voor het gehele rapport:. https://go.pardot.com/l/898351/2023-11-28/6lgqpb/898351/1701179917Rjh2aTnl/2023.11_Global_Reinsurance_Segment_Outlook.pdf