Allianz voorspelt wereldwijde premiegroei naar niveau van voor de crisis en China als nieuwe verzekeringsmarkt nummer één

Na een ‘verloren’ decennium keert de premiegroei terug naar het niveau van vóór de crisis met naar verwachting een premiegroei van 6% in het komende decennium, voorspelt Allianz Research, dat daarnaast de verwachting uitspreekt dat China de plek van de VS gaat overnemen als grootste verzekeringsmarkt van de wereld. De VS is nu marktleider met een omzet van $ 1,3 biljoen, wat neerkomt op 30% van de wereldomzet van $ 3,66 biljoen. China komt nu nog op ruimte afstand op plek twee met $ 504 miljard.

Sinds de crisis bedroeg de groei van de wereldwijde premieomzet slechts 3%, terwijl er in West-Europa zelfs helemaal geen sprake was van een omzetgroei. Voor deze regio wordt de komende tien een groei van rond de 3% per jaar verwacht. Een andere voorspelling is dat het aan het eind van de jaren ’20 het aandeel van de opkomende verzekeringsmarkten, de zogeheten ‘emerging markets´ zal zijn toegenomen van 10% zo’n tien jaar geleden naar 40% in 2028.    Het afgelopen jaar was maar liefst 80% van de groei afkomstig van de emerging economies

Een andere uitkomst uit het onderzoek van Allianz Research is dat de omzet uit schadeverzekeringen (Property & Casualty) met 5% twee keer zo hard groeit als die uit levensverzekeringen. Hoewel het groeipercentage met 3,7% licht is toegenomen ten opzichte van de 2,9% een jaar eerder blijft deze achter bij de groei van de economie (met 5,9%), waardoor voor het eerst sinds 30 jaar de penetratiegraad van verzekeringen als percentage van het BNP met 5,5% het laagste niveau in de afgelopen 30 jaar heeft bereikt.

China nieuwe marktleider

De totale wereldomzet groeide van $ 2,68 biljoen in 2007 naar $ 3,66 biljoen vorig jaar. Noord-Amerika heeft daarin het grootste aandeel met $ 1,3 biljoen (was $ 1,17 biljoen), gevolgd door West-Europa $ 1,16 biljoen (+ 239 miljard), China ($ 522 miljard vs $ 103,9 miljard) en Latijns-Amerika ($ 138,6 miljard vs $ 39,4 miljard).

 Bijna alle regio’s droegen in positieve zin bij aan de omzetontwikkeling. Desalniettemin werd het verschil in procentuele groei tussen enerzijds de emerging countries en de geïndustrialiseerde landen sterker. Daar waar de volwassen markten in tien jaar tijd een omzetgroei boekten met 3,5% tegen die van 11,6%, in de groeimarkten. West-Europa bleef met een groei van 2% hierbij nog verder achter. De levensector liet nog slechtere groeicijfers zij, waarbij in enkele volwassen verzekeringsmarkten de omzetgroei zelfs afname. Zoals bijvoorbeeld in Australië (-18.2%), Japan (-11.3%) en Zuid-Korea (-4.9%).

De komende tien jaar

Kijkend naar de te verwachten jaarlijkse premiegroei voorspelt Allianz dat in de periode 2018-2028 China de lijst zal gaan aanvoeren met een gemiddelde jaarlijkse premiegroei van 12.9%, gevolgd door Latijns-Amerika (9.9%), Azië (excl. Japan en China, 8.8%), Oost-Europa (7.4%). West-Europa ziet naar verwachting de omzet met gemiddeld 2,8% groei, Noord-Amerika met 3,7% en Japan met 3,2%

Gekeken naar het premiebedrag per hoofd van de bevolking zit de Top10 er als volgt uit:
1. Switzerland (€4923)
2. Denmark (€4671)
3. Singapore (€4188)
4. Taiwan (€3970)
5. Norway (€3481)
6. USA (€3443)
7. Sweden (€3305)
8. Great Britain (€3271)
9. France (€3025)
10. South Korea (€2940)
17. Germany (€1878)
35. China (€299)