Allianz Benelux blijft na drie kwartalen uitstekend op koers

 

Allianz Benelux laat na de eerste drie kwartalen van 2018 een uitstekend financieel resultaat zien. Het operationeel resultaat laat een stijging zien van 31 miljoen euro (17,9%) ten opzichte van de eerste negen maanden van vorig jaar en komt uit op 203 miljoen euro. De combined ratio is fors verbeterd tot 93,3%. Het premie-inkomen van onze schadeactiviteiten in de Benelux steeg verder ten opzichte van dezelfde periode in 2017 met 1,3% tot 1.107 miljoen euro. Het premie-inkomen van onze leven-activiteiten is met 1,4% gestegen naar 1.822 miljoen euro.

Premie-inkomen 2,9 miljard euro (2017: 2,9 miljard euro)

  • Operationeel resultaat 203 miljoen euro (2017: 172 miljoen euro)
  • Nettoresultaat  154 miljoen euro (2017: 120 miljoen euro)
  • Combined ratio 93,3% (2017: 96,7%)

Deze cijfers maken deel uit van de gepubliceerde Q3-cijfers van Allianz SE (www.allianz.com)

Premies en winst
De omzet van Allianz Benelux is licht gestegen tot 2,9 miljard euro. Het premie-inkomen van onze leven- en schadebedrijven in België, Nederland en Luxemburg is over de eerste negen maanden van 2018 met ruim 1% gestegen. Wij zien ons marktaandeel met name stijgen in onze strategische kernsegmenten.

De combined ratio is ten opzichte van 2017 verder verbeterd tot 93,3% ondanks de impact van de stormen begin dit jaar. Dit resultaat vloeit voort uit een sterke focus op de technische performance van onze activiteiten. De rentabiliteit in de leven-bedrijven is goed. Samengevat is er sprake van een uitstekend operationeel resultaat van 203 miljoen euro over de eerste negen maanden van 2018 met een nettowinst van 154 miljoen euro.

‘Radical Simplification’ sleutel tot toekomstig succes
Anthony Bradshaw, Regional CEO van Allianz Benelux: “Deze resultaten stemmen ons begrijpelijkerwijs zeer tevreden. Het is het resultaat van hard en goed werk van ons team van ruim 2000 collega’s in de Benelux en ik ben zeer trots op hun prestaties. Het geeft een goede basis om verder te werken aan onze ambities om in de Benelux verder te groeien. Onze klanten verwachten meer en meer van ons en wij willen die verwachtingen blijven overtreffen. Vereenvoudiging is daarin de sleutel tot succes. Het is dan ook van groot belang om structureel complexiteit in processen, producten en onze hele organisatie weg te halen. Allianz Benelux zet hier onder de noemer ‘Radical Simplification’ vol op in.”

Kerncijfers eerste drie kwartalen 2018 (in miljoen euro)

Premie-inkomen
Leven                                       1.822 (2017: 1.797)
Schade                                     1.107 (2017: 1.093)
Totaal                                       2.930 (2017: 2.890)

Operationeel resultaat
Leven en Asset Management      110 (2017:90)
Schade                                           93 (2017: 82)
Totaal                                           203 (2017: 172)