Algemene Vergadering van Achmea: jaarrekening en dividend vastgesteld; Bianca Tetteroo en Jan van den Berg aangetreden

Tijdens de vandaag gehouden Algemene Vergadering (AV) van Achmea is de jaarrekening 2020 vastgesteld en is décharge verleend aan de leden van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. Ook heeft de Algemene Vergadering ingestemd met het voorstel om een dividend uit te keren van €19,6 miljoen op preferente aandelen en €149,7 miljoen op gewone aandelen. Tijdens de AV werd stilgestaan bij de eerder aangekondigde benoemingen van Bianca Tetteroo en Jan van den Berg.

Bianca Tetteroo is per vandaag benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van Achmea. Zij volgt Willem van Duin op, die terugtreedt na een periode van zeventien jaar in de Raad van Bestuur, waarvan twaalf jaar als voorzitter. Michel Lamie (CFO) is eveneens per vandaag benoemd tot vicevoorzitter van de Raad van Bestuur.

 Jan van den Berg is per vandaag benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van Achmea. Hij volgt Aad Veenman op, die terugtreedt na drie termijnen van vier jaar. Behalve Aad Veenman treedt vandaag ook Mijntje Lückerath terug als lid van de Raad van Commissarissen. Zij vervulde deze functie sinds juli 2011.

De Algemene Vergadering heeft Lineke Sneller herbenoemd voor een periode van twee jaar. Zij is commissaris bij Achmea sinds januari 2013.

Achmea publiceert jaarverslag 2020

Achmea publiceert vandaag ook het geïntegreerde jaarverslag, dat inzicht geeft in onze financiële en maatschappelijke resultaten in het bewogen jaar 2020. Het verslag geeft een uitgebreid beeld van ons bedrijf en is daarmee interessant voor klanten, medewerkers, partners, kapitaalverschaffers en andere stakeholders.

Het geïntegreerd jaarverslag van Achmea bestaat uit twee delen:

• Deel 1 (het jaaroverzicht) vormt samen met hoofdstuk 1 van deel 2 het bestuursverslag. Dit verslag gaat in op onze strategie, de voortgang over 2020 en onze visie op de toekomst. De bijlage bij deel 1 bevat detailinformatie over duurzaamheid.

• Deel 2 (het jaarrapport) bevat de geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening van Achmea over 2020, het verslag van de Raad van Commissarissen en een toelichting op onze governance en ons risicomanagement.

Achmea publiceert vandaag ook het SFCR (Solvency and Financial Condition Report) over 2020. Dit rapport biedt een toelichting op onze financiële positie op basis van de Solvency II-richtlijnen. Alle genoemde documenten zijn te downloaden via https://www.achmea.nl/investors/publicaties