Airmic-leden over toekomst Londense markt: digitalisering en aantrekken talentvolle medewerkers cruciaal voor concurrentiepositie

“Voor een sector die doorgaans niet geroemd wordt om zijn wendbaarheid, mogen verzekeraars trots zijn op de manier waarop ze zich tijdens de pandemie hebben aangepast. Als ze echter niet doortastender te werk gaan bij de transformatie van digitale systemen en talent, de legacysystemen van de Londense markt,  het risico business te verliezen aan modernere concurrenten. Dit is de conclusie van Airmic’s laatste Pulse Survey, uitgevoerd onder de Airmic leiderschapsgroep van risicoprofessionals tussen 3 en 11 maart. De titel luidt The Harsh Market: Samen vooruit: The Harsh Market: Moving Forward Together: The Future of the London Market  weerspiegelt de nauwe band die blijft bestaan tussen Airmic leden en de verzekeringsmarkt.

Uit de enquête blijkt het volgende:

  • Het tempo van de verharding van de markt is sinds eind 2021 vertraagd, maar velen vrezen dat de marktomstandigheden kunnen verslechteren. Verminderde capaciteit van verzekeraars blijft voor velen een probleem;
  • De premies voor cyberrisico’s zijn fors omhooggeschoten. Premiestijgingen van 100% zijn gebruikelijk. Een tiende van de respondenten meldde zelfs tariefstijgingen van meer dan 400%;
  • De tevredenheid bij verzekeraars en makelaars neemt toe, in lijn met de eerste tekenen van herstel (green shots)  in de markt;
  • Gebrek aan samenwerking tussen verzekeraars en onvoldoende inzicht in technologie bij beleidsmakers op het gebied van verzekeringen worden gezien als de grootste obstakels voor het verbeteren van de infrastructuur van de markt;
  • Meer diversiteit in het denken door het aantrekken van bijkomend talent, vooral uit andere sectoren, en digitalisering zullen de sleutel vormen tot het verlichten van de inefficiënties in de Londense markt waarmee Airmic-leden worden geconfronteerd.

Airmic concludeert dat de verzekeringssector zijn focus moet verleggen van bescherming naar preventie. Nieuwe technologieën, zoals kunstmatige intelligentie en machine learning, zullen de sleutel vormen tot kostenverlaging en waardecreatie voor alle partijen. Silo’s tussen ‘risico’ en ‘verzekering’ worden ontmanteld. Maar de verzekeringssector moet nog steeds op een meer connected manier reageren, zo blijkt uit het onderzoek. “Dit is van cruciaal belang met het oog op de klimaatverandering, die naar verwachting een seismische verschuiving in schades zal veroorzaken.  De verzekeringssector, risicoprofessionals en de overheid moeten samenwerken en samen vooruitgang boeke”,concludeert het rapport.

Kijk hier voor het volledige rapport: Full report