AGCS’s Safety & Shipping Review: Daling schades scheepvaart, maar ook nieuwe risico’s door cyber, klimaat en menselijk falen

Schades bij grote schepen zijn met meer dan één derde (38%) gedaald de laatste 10 jaar, wat de neerwaartse trend in 2017 bevestigd. Wereldwijd vergingen vorig jaar 94 grote schepen tegen 98 een jaar eerder, aan daling met 4% en het op een na laagste aantal totaalverliezen in het afgelopen decennium waarin in totaal 1.129 total losses werden geregistreerd. Dat is één van de uitkomsten uit de Allianz Global Corporate & Specialty SE’s (AGCS) Safety & Shipping Review 2018.

“De daling in frequentie en ernst van het totaal aantal schades in het afgelopen jaar zet de positieve trend van het afgelopen decennium voort. Claims waren relatief onschuldig als gevolg van verbeterde scheepsontwerpen en de positieve effecten van risicomanagement en veiligheidsregulering in de loop van de tijd,” zegt Baptiste Ossena, Global Product Leader Hull & Marine Liabilities bij AGCS. “Aangezien het gebruik van nieuwe technologieën aan boord van schepen toeneemt, verwachten we in de toekomst sterke veranderingen in het soort schades binnen de maritieme sector. Het aantal technologische claims zoals cyberincidenten of technische defecten zal toenemen, naast de traditionele schades zoals aanvaringen of het vastlopen van schepen”

“Menselijke fouten blijven een belangrijke oorzaak van incidenten,” zegt Captain Rahul Khanna, Global Head of Marine Risk Consulting bij AGCS. “De scheepvaartindustrie heeft in het verleden geleerd van de schades, maar voorspellende analyses kunnen het verschil maken tussen een veilige reis en een ramp.”.

Het Verre Oosten

Drie regio’s waren goed voor bijna de helft van alle totaalverliezen: Zuid-China, Zuid-Oost Azië en het oosten van de Middellandse Zee en de Zwarte Zee. Er deden zich vorig jaar meer schades voor in hotspots Zuid-China en Zuidoost-Aziatische wateren (30 schepen). Tyfoons, drukke vaarroutes, piraterij, het niet voldoen aan veiligheidsstandaards en politieke instabiliteit vormen in deze regio de grootste risicofactoren. Ook deed zich een stijgend aantal incidenten voor in wateren rond de Noordpool, de zogeheten Arctische route. Branden op ‘megaschepen’, emissieregels, klimaatverandering en autonome scheepvaart vormen nieuwe risico-uitdagingen. Verzekeraars verwachten meer schades door cyberincidenten en technische defecten.

Ook gekeken naar de cijfers in de afgelopen tien jaar  zijn de wateren in Zuid-China, Indonesië en  Filipijnen de regio met de meeste totaalverliezen; 252, gevolgd door het oosten van de Middellandse Zee en de Zwarte Zee (169), Japan, Korea en Noord China (126), de Britse eilanden/het kanaal en de Golf van Biscaye (89), de Perzische Golf  en omliggende wateren (62), west-Afrika (51), het westen van de Middellandse Zee (48), Oost-Afrika (34), de Russische Arctische Zee en de Beringzee (29) en de Golf van Bengalen  (28).

Zinken hoofdoorzaak

Verreweg de meeste incidenten deden zich zowel in 2017 als de afgelopen tien jaar voor bij vrachtschepen (53 resp. 471), op ruime afstand gevolgd door visserijschepen (8/174), bulkcarriers (7/98), passagiersschepen (5/68) en sleepboten (5/59). Bij roll on-roll off-schepen waren die aantallen (4/45), bij containerschepen (3/40), supply-voorraadschepen/offshore (1/23), baggerschepen (3/16), tankers (2/16), binnenvaartschepen (1/12) en Lpg-tankers (0/5).

In bijna tweederde van alle totaalverliezen was vorig jaar zinken de oorzaak (61),  op ruime afstand gevolgd door aan de grond lopen (13), machinestoring of -schade, (8), brand/explosie (6), cascoschade (5) en aanvaring (1) .

https://www.agcs.allianz.com/assets/PDFs/Reports/AGCS_Safety_Shipping_Review_2018.pdf.