AGCS versterkt Alternative Risk Transfer -team met 20 man en gaat meer oplossingen bieden voor captives


  Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) breidt de capaciteiten en middelen van haar Alternative Risk Transfer (ART) lijn uit om tegemoet te komen aan de groeiende belangstelling van klanten voor oplossingen op maat als aanvulling op traditionele schadeverzekeringsproducten. Met een aangepaste riskappetite en acceptatiestrategie zal ART zich richten op groeimogelijkheden op twee belangrijke gebieden: ten eerste captive oplossingen, waaronder captive fronting, en ten tweede op het gebied van gestructureerde oplossingen, dat zijn meerjarige, meervoudige dekkingen, waaronder parametrische dekking. Tot de specifieke investeringen behoort de uitbreiding van het huidige 90-koppige ART-team met 20 nieuwe functies om de levering van ART op alle gebieden te versterken, van modellering en acceptatie tot juridische expertise en claims. 

“Met zijn sterke expertise en speciale aanbod kan ons ART-team bedrijven ondersteunen in de huidige omgeving van enorme onzekerheid. Veel van onze klanten zoeken naar oplossingen op maat voor een toenemend aantal risicoscenario’s, van traditionele tot niet-traditionele zoals supply chain- of duurzaamheidsgerelateerde risico’s”, zegt Shanil Williams, Chief Underwriting Officer Corporate van AGCS. “Met onze ART-lijn hebben we een sterke staat van dienst en een groot marktaandeel in alternatieve risico-overdracht en willen we onze mogelijkheden en aanwezigheid in dit geavanceerde segment verder uitbreiden. Vanuit ons perspectief zijn alternatieve en traditionele risico-overdracht zeer complementair en we streven ernaar om voor elke klant de meest geschikte oplossing te realiseren met de een of de ander of een combinatie van beide.”

Multidisciplinaire deal teams

AGCS zag in 2021 een sterke nieuwe productie van de ART-lijn, die ongeveer 5% bijdroeg aan het wereldwijde nettopremievolume van de bedrijven; nu investeert de zakelijke verzekeraar ij in nieuwe middelen die nodig zijn om winstgevende portefeuillegroei te ondersteunen en zal zij zorgen voor meer capaciteit in het ART-segment om marktkansen te oogsten.

Het acceptatieproces en de bestuursstructuur zijn essentieel voor het succes van ART: Centraal staan multidisciplinaire dealteams met gespecialiseerde underwriters en wereldwijde functies – zoals modelleurs, actuarissen, accountants en juridische specialisten – die nauw samenwerken bij het ontwerpen van een ART-oplossing op maat voor een bedrijf. “Onze cross-functionele dealteams maken gebruik van uiteenlopende vaardigheden en samen bekijken we risico’s vanuit een fundamenteel ander perspectief”, zegt Grant Maxwell, Global Head of ART, AGCS.

Een nieuwe weg naar risico’s voor Noord-Amerikaanse vrachtwagenbedrijven

Gestructureerde oplossingen zijn vandaag de dag een kernaanbod en vormen een toekomstig groeigebied voor het ART-team van AGCS. Dit zijn in wezen meerjarige en meerlijnige dekkingen waarbij de verzekerde een deel van het risico behoudt. Ze beschermen een bedrijf tegen een te grote blootstelling aan meerdere catastrofale gebeurtenissen of onvoorziene, hoge schades, maar bevatten meestal ook een belangrijke winstdelingsovereenkomst of swing metrics die de belangen van verzekerde en verzekeraar op één lijn brengt en goede schadeprestaties beloont.

“Een goed voorbeeld dat de kracht van deze oplossingen illustreert, is een gestructureerde dekking die we hebben ontwikkeld voor de Noord-Amerikaanse zakelijke  automarkt”, legt Maxwell uit. “Amerikaanse vrachtwagenbedrijven worstelden met sterke premieverhogingen van een snel veranderende markt, wat leidde tot onhoudbare autoaansprakelijkheidsprogramma’s. Wij combineerden verschillende excess placements met gestructureerde meerjarige kenmerken gekoppeld aan de werkelijke verliesprestaties. Hierdoor konden bedrijven die vertrouwen hadden in hun schadeprestaties delen in de voordelen en hogere aansprakelijkheidslimieten aanschaffen.”

ART kan ook parametrische dekking bieden die niet op schadevergoeding is gebaseerd, maar waarbij de dekking en schade-uitkering worden geactiveerd door een meetbare index, bijvoorbeeld klimaat- of weerindexen. Daarnaast kan het ART-team van AGCS ook helpen bij de overdracht van risico’s naar de kapitaalmarkten via catastrofeobligaties of andere vormen van aan verzekeringen gekoppelde effecten

Ondersteuning van het groeiende aantal captives

Een andere strategische focus van de ART line of business zijn captive oplossingen met een sterke focus op captive fronting. Het gevestigde AGCS Captive Solutions team, geleid door Brian McNamara, is geïntegreerd in de Multinational business van AGCS om multinationale ondernemingen met een eigen in-house verzekeraar te bedienen met een breed scala aan oplossingen, gevoed door het sterke wereldwijde netwerk van Allianz Group in meer dan 200 landen en gebieden.

Naast captive fronting (uitgifte van lokale polissen in tal van landen over de hele wereld, beheer van premiebetalingen en afhandeling van claims namens de captive) biedt AGCS ook een breed scala aan ‘ongebundelde’ standalone oplossingen voor captives, zoals herverzekering, stop-loss mechanismen om de captive retentie te beschermen, of ondersteuning van een captive met aanvullende gestructureerde oplossingen voor specifieke risico’s.

Brian McNamara, AGCS’ Head of Captive Solutions gevestigd in Bermuda, zegt: “In de afgelopen twee jaar hebben veel organisaties zich tot captives gewend door nieuwe in-house verzekeringsprogramma’s op te zetten of bestaande programma’s uit te breiden door nieuwe dekkingslijnen toe te voegen, zoals cyber- of zelfs third party-risks  van klanten of leveranciers. Wij kunnen captive-owners helpen het maximale uit hun captive te halen en de voordelen van zelfverzekering te maximaliseren door gebruik te maken van onze captive-expertise in combinatie met onze bredere mogelijkheden voor alternatieve risico-overdracht.”

ART als optie voor verzekerbare risico’s en andere zakelijke zorgen

“Veel organisaties bekijken momenteel hun opties en besluiten om op verschillende manieren meer risico te behouden. Onze ART-tools en -mechanismen kunnen worden gebruikt om de volatiliteit van de balans te verminderen, zowel voor traditionele verzekerbare risico’s zoals cyber of aansprakelijkheid van bestuurders en functionarissen, maar ook voor andere strategisch belangrijke zakelijke belangen, die traditioneel niet verzekerbaar zijn. Wij beschikken over sterke expertise en capaciteiten op al deze gebieden en willen onze bestaande en nieuwe klanten meer diensten en capaciteit bieden”, legt Maxwell uit. Hoewel ART niet altijd geschikt is voor alle klanten en elk risicoscenario, kunnen bedrijven met een geavanceerde risicobeheerstrategie er waarschijnlijk van profiteren en zouden zij deze alternatieve manier van risicobeheer moeten onderzoeken.”

In een interview licht Grant Maxwell, Global Head of ART, de prioriteiten voor 2023 toe:  “:  “Alternative risk transfer can add significant value” | AGCS (allianz.com)