AGCS richt speciale ESG-organisatie op om leiderschap op het gebied van duurzaamheid te stimuleren

Om duurzaamheid samen met haar klanten en binnen haar eigen activiteiten verder te stimuleren, heeft Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) een speciale interne organisatie opgezet voor activiteiten op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG), inclusief verschillende leidinggevende functies en benoemingen op hoog niveau.

Met de nieuwe opzet zal AGCS samen met haar klanten werken aan oplossingen en producten om de risico’s te beperken en de kansen van de overgang naar een ‘net zero’- economie te maximaliseren. Gabrielle Durisch komt in april 2023 van Zurich Insurance Group naar AGCS als het nieuwe Global Head of ESG & Sustainability Solutions. In deze functie zal zij AGCS’s ESG & Sustainability strategie helpen ontwikkelen en samenwerken met alle AGCS lines of business om de ontwikkeling van nieuwe verzekeringsoplossingen te stimuleren, inclusief marktkansen in hernieuwbare energie, koolstofarme technologie of duurzame bouw en transport.

 Ralf Heintges werd in september 2022 benoemd tot Global Head of ESG & Sustainability Governance en houdt toezicht op de decarbonisatie van AGCS’s eigen verzekeringsportefeuille in de komende decennia in lijn met Allianz Group’s lidmaatschap van de door de VN opgerichte Net Zero Insurance Alliance (NZIA). Durisch en Heintges werken beiden voor AGCS Chief Underwriting Officer Specialty Dr Renate Strasser, die verantwoordelijk is voor alle ESG-activiteiten van AGCS op het gebied van verzekeren. Als AGCS’ Head of ESG Operations sinds juli 2022 zorgt Katja Oristanio ervoor dat AGCS effectief bijdraagt aan de ambitieuze doelstellingen van Allianz Group voor net zero operations in 2030 in haar eigen business.

Transitie in partnerschap

AGCS Chief Underwriting Officer Specialty Renate Strasser merkt op: “Het aanpakken van klimaatverandering en andere ESG-factoren bepalen in toenemende mate de agenda, zowel in het bedrijfsleven als in de samenleving. Bij AGCS zetten we ons in om de duurzaamheidsstrategie van Allianz Group te realiseren en een ESG-leider te worden in het zakelijke verzekeringssegment. Onze nieuwe ESG-organisatie is nu volledig uitgerold. Wij zien dit nieuwe bedrijfsonderdeel als een prioriteit voor groei, gericht op het leveren van impact en het versnellen van de weg naar een ‘net zero’-wereld.”

Zij vervolgt: “Onder leiding van Gabrielle, Ralf en Katja zullen wij ons inzetten voor duurzaamheid in al onze verzekeringsonderdelen, Allianz Risk Consulting en kernactiviteiten. Wij zullen met onze klanten samenwerken bij hun koolstofarme overgang, hen ondersteunen met nieuwe producten en diensten en hen helpen het toenemende klimaatrisico te beperken. De overgang naar een’net zero’- economie kan alleen worden bereikt in partnerschap en wij zijn vastbesloten om ons steentje bij te dragen, samen met onze klanten en ter ondersteuning van de klimaatpartnerschappen van Allianz Group.”

Duurzaamheid vormt al enkele jaren een integraal onderdeel van de activiteiten van AGCS: ESG-gerelateerde beoordelingen van huidige of prospects blijven een kernelement van AGCS’s acceptatieproces. Daarnaast implementeert AGCS de acceptatierichtlijnen van de Allianz Group voor het bieden van dekking voor sectoren met fossiele brandstoffen, zoals op steenkool gebaseerde bedrijven (geïntroduceerd in 2018) en, recentelijk, de olie- en gasindustrie (april 2022). AGCS is vandaag al een belangrijke verzekeraar voor wind- en zonne-energie en wil zijn steun voor bedrijven en projecten in het segment van hernieuwbare energie en groene technologie verder uitbreiden, bijvoorbeeld voor de snel evoluerende waterstoftechnologie. store profitability