AGCS boekt in 2022 recordresultaten qua omzet en bedrijfsresultaat

In 2022 steeg de bruto geboekte premie van AGCS op jaarbasis met € 1,683 miljard (18%) tot € 11,169 miljard (2021: € 9,486 miljard), dankzij een hogere basis en premies  voor renewals, (gemiddeld 11% incl. aanpassing van de voorwaarden), nieuwe activiteiten en gunstige wisselkoerseffecten. De meeste activiteiten groeiden, met name Property, Financial Lines, Energy & Construction en MidCorporate.  

De operationele winst over 2022 van €655 miljoen (2021: €366 miljoen) is € 289 miljoen beter dan vorig jaar dankzij zowel betere verzekeringstechnische prestaties als het beleggingsresultaat. De gecombineerde ratio voor 2022 is 2,5%-p beter dan vorig jaar en bedraagt 94,9% (2021: 97,5%). Deze verbetering is te danken aan een gunstige bijdrage van zowel de kostenratio als de schaderatio van het lopende schadejaar in alle schadesegmenten, dankzij verbeteringen in de portefeuille en een lagere schadeactiviteit voor natuurrampen. De uitstekende verzekeringstechnische prestaties maakten een passende opbouw van reserves mogelijk, vooral om inflatoire risico’s aan te pakken.  Allianz SE CEO Oliver Bäte: Met onze recordresultaten voor zowel omzet als bedrijfsresultaat winst in 2022 heeft Allianz zijn positie geconsolideerd als een van ’s werelds grootste, meest veerkrachtige en vertrouwde wereldwijde financiële instellingen.”

In 2022 heeft Allianz Group sterke bedrijfsresultaten en leverde waardecreatie op lange termijn, vooral tegen de achtergrond van toenemende politieke en macro-economische onzekerheden. De totale inkomsten stegen met 2,8% tot €152,7 miljard (12M 2021: € 148,5 miljard), vooral dankzij het segment schadeverzekeringen. De operationele winst steeg met 5,7% tot €14,2 miljard (12M 2021: €13,4 miljard). Het nettoresultaat  toerekenbaar aan aandeelhouders was licht hoger op €6,7 miljard (12M 2021: €6,6 miljard).

De Solvency II kapitalisatieratio bedroeg 201% aan het eind van het vierde kwartaal van 2022, vergeleken met 199% aan het eind van het derde kwartaal 2022. Bij Schade zijn de totale inkomsten met 12,4% gestegen tot €70,0 miljard (12M 2021: €62,3 miljard). Gecorrigeerd voor wisselkoers- en consolidatie-effecten was de groei uitstekend met 9,5%, ondersteund door volume- en prijseffecten. Het bedrijfsresultaat steeg met een sterke 8,4% tot € 6,2 miljard (12M 2021: € 5,7 miljard), grotendeels dankzij een aanzienlijk hoger operationeel investeringsresultaat. De combined ratio bedroeg 94,2% (12M 2021:93,8%), voornamelijk door het effect van hogere schades als gevolg van de normalisering van de schadefrequentie en een hogere schade-inflatie.

In het levens- en gezondheidsverzekeringsbedrijf bedroegen de totale inkomsten 75,1 miljard euro (12M 2021:78,3 miljard euro). De contante waarde van nieuwe premies bedroeg €65,6 miljard (12M 2021: €78,7 miljard). De operationele winst steeg tot € 5,3 miljard (12M 2021: € 5,0 miljard).  

 Resultaten AGCS 12M 2022

In 2022 steeg de bruto geboekte premie (GPW) van AGCS op jaarbasis met €1,683 miljard (18%) tot €11,169 miljard (2021: €9,486 miljard. De combined ratio voor 2022 is 2,5 procentpunt beter dan vorig jaar en bedraagt 94,9% (2021: 97,5%). Deze verbetering is het gevolg van een gunstige bijdrage van zowel de kosten- als  het schaderatio in alle schadesegmenten dankzij portefeuilleverbeteringen en een lagere schadeactiviteit voor natuurrampen.  

Het bedrijfsresultaat voor 2022 van €655 miljoen euro (2021: 366 miljoen euro) is 289 miljoen euro beter dan vorig jaar door zowel betere verzekeringstechnische prestaties en het resultaat.

Highlights from AGCS financial results – 2022 2022 2021
Gross premium written (billion €) 11,169 9,486
Operating profit (million €) 655 366
Combined ratio 94,9% 97,5%