AFM verbiedt Wilshaus Verzekeringen & Advies te adviseren uit hoofde bemiddelingsvergunning

 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 1 juni 2017 het besluit genomen dat het J. Wilshaus h.o.d.n. Wilshaus Verzekeringen & Advies niet langer is toegestaan om te adviseren uit hoofde van haar bemiddelingsvergunning.

Financieel adviseurs met een bemiddelingsvergunning mogen ook adviseren over de financiële producten waarop de bemiddelingsvergunning van toepassing is. J. Wilshaus heeft niet aangetoond dat adviserende medewerkers van haar beschikken over de diploma’s die vereist zijn om te mogen adviseren in de productgroepen van de verstrekte vergunning. J. Wilshaus voldoet daarmee niet aan de relevante vakbekwaamheidseisen die vanaf 1 januari 2017 gelden. Daarom heeft de AFM het besluit genomen om een voorschrift te verbinden aan de bemiddelingsvergunning van J. Wilshaus.

Het voorschrift bepaalt dat het J. Wilshaus niet langer is toegestaan te adviseren. Het besluit van de AFM het voorschrift te verbinden aan de bemiddelingsvergunning van Wilshaus kan niet meer door belanghebbenden ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.”Volgens de wet is sprake van adviseren wanneer een onderneming een specifiek financieel product van een bepaalde aanbieder aan een bepaalde klant aanbeveelt. Het adviseren over financiële producten is alleen toegestaan met een vergunning van de AFM”, aldus de toezichthouder