AFM: Marktmonitor 2021 voor 7.000 adviseurs en bemiddelaars

De eerste groep adviseurs en bemiddelaars kan sinds 15 februari de Marktmonitor voor 2021 invullen. De vragenlijst bevat ook vragen over de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en heet daarom ‘MMAB en Wwft 2021’. Het invullen is verplicht.

De Marktmonitor adviseurs en bemiddelaars (MMAB) is een toezichtinstrument van de AFM. “Met de informatie uit deze jaarlijkse uitvraag krijgen we beter inzicht in de markt en de risico’s. Hierdoor kunnen wij ons toezicht gerichter inzetten, en helpen we de kwaliteit van de financiële markt en het vertrouwen in deze markt te verbeteren”, aldus de AFM.

De vragenlijst bevat onder meer de maatstaf voor de bijdrage in de kosten doorlopend toezicht 2021. Waar tot en met 2019 het aantal fte’s bepalend was voor het vaststellen van de bijdrage toezichtkosten, wordt deze sinds 2020 gebaseerd op de omzet uit vergunninghoudende activiteiten. 

Per groep vier weken de tijd voor invullen

De totale groep van zo’n 7.000 adviseurs en bemiddelaars die de vragenlijst moet invullen, splitsen we op in 3 groepen. Iedere groep wordt per brief geïnformeerd over per wanneer de vragenlijst voor hen openstaat. De eerste groep adviseurs en bemiddelaars kan vanaf 15 februari de vragenlijst invullen. Groep 2 vanaf 22 februari en groep drie vanaf 1 maart. Voor het invullen van de vragenlijst krijgen alle groepen 4 weken de tijd.

Ondernemersloket beschikbaar voor vragen

Meer informatie over de vragenlijst vindt u op de website van de AFM. https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/doelgroepen/adviseurs-bemiddelaars/thema/marktmonitor-actueel. Als u na het raadplegen van deze informatie nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met het Ondernemersloket via ondernemersloket@afm.nl. Vermeld bij vragen altijd uw vergunningnummer. Vanwege de coronamaatregelen is het Ondernemersloket momenteel uitsluitend per e-mail bereikbaar.