AFM en Universiteit Utrecht introduceren leerstoel ‘Psychologie van Toezicht’

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Universiteit Utrecht (UU) introduceren samen de leerstoel ‘Psychologie van Toezicht’ om inzichten uit de sociale en organisatiepsychologie te vertalen naar praktische vraagstukken in het toezicht. De toezichtspraktijk verrijkt op haar beurt weer de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek.

De AFM doet sinds 2016 onderzoek naar gedrag en cultuur bij financiële ondernemingen. Hierdoor ontstaat beter inzicht in de factoren die belemmeren of stimuleren dat zij het klant- of publieke belang centraal stellen. Dit geeft de mogelijkheid om bijvoorbeeld risicovol gedrag te zien nog voordat het tot schade heeft geleid. Zo kan het bijdragen aan het voorkomen van problemen.tDaarnaast kunnen door de inbreng van gedragswetenschappelijke inzichten de AFM (en andere toezichthouders) hun werkwijze verder ontwikkelen of vernieuwen. Van oudsher wordt toezicht vaak vanuit een juridische of economische lens onderzocht. S

De leerstoel komt voort uit een succesvolle samenwerking tussen de universiteit en de AFM. Voorbeelden hiervan zijn het AFM-onderzoek naar blinde vlekken in de besluitvorming en het onderzoek naar hoe in ondernemingen wordt omgegaan met fouten. Elianne van Steenbergen is voor een periode van vijf jaar benoemd tot de bijzonder hoogleraar Psychologie van Toezicht. Eind 2020 zal ze haar inaugurele rede houden over ‘De psychologie van het toezicht’. Van Steenbergen werkt sinds 2016 in deeltijd bij de AFM als senior toezichthouder in het team gedrag & cultuur binnen het Expertisecentrum. Bij de UU is zij verbonden aan de onderzoeksgroep Organisatiegedrag van Universiteitshoogleraar Prof. Dr. Naomi Ellemers. 

Elianne van Steenbergen is voor een periode van vijf jaar benoemd tot de bijzonder hoogleraar Psychologie van Toezicht.