Advocaten verbaasd en kritisch over nieuwe pilot rechtsbijstand met Achmea-initiatief

Minister Dekker voor Rechtsbescherming maakt een pilot bekend waarbij de Raad voor Rechtsbijstand voor de behandeling van 750 consumentengeschillen samenwerkt met rechtshulpverlener LegalGuard. Dit kan op gefronste wenkbrauwen van advocaten rekenen: LegalGuard is onderdeel van Achmea, de verzekeraar waar Dekker afgelopen zomer op werkbezoek ging, zoals te zien was in een omstreden filmpje. De SP heeft inmiddels kamervragen gesteld, meldt Advocatie.

De aankondiging van de pilot staat in een korte briefdie Dekker woensdag aan de Tweede Kamer stuurde. ‘Op korte termijn start de Raad voor Rechtsbijstand met LegalGuard, een initiatief van Achmea, een pilot voor 750 consumentenrechtelijke geschillen voor maximaal één jaar,’ schrijft de minister. ‘Doel van de pilot is het opdoen van ervaring met verschillende wijzen waarop problemen van rechtzoekenden kunnen worden opgelost.’

De ervaringen die met de pilot worden opgedaan zullen volgens de minister worden meegenomen bij het ontwerp van de nieuwe rechtshulppakketten, een onderdeel van de door sociale advocaten fel bekritiseerde kabinetsplannen voor de vernieuwing van het rechtsbijstandsstelsel.

Hoewel er nog de nodige onduidelijkheid is over de concrete invulling van de pilot, laten enkele advocaten zich al zeer kritisch uit op Twitter en in blogs. ‘Vraag is of deze deal verband houdt met het gratis promotiefilmpje dat de minister onlangs maakte in samenwerking met Achmea Rechtsbijstand?’ schrijft arbeidsrechtadvocaat Arno van Deuzen. ‘Voor sociale rechtshulp van hoge kwaliteit heeft de minister geen (extra) geld over. Klaarblijkelijk is er wel geld voor commerciële rechtshulp van lagere kwaliteit.’ 

‘De Raad voor Rechtsbijstand faciliteert slechts deze pilot,’ concludeert advocaat Hans Bügel in een uitvoerig artikel. ‘Het ligt voor de hand dat de Raad voor Rechtsbijstand voor 750 zaken vergoedingen betaalt aan LegalGuard ter uitvoering van de pilot. Wellicht dat de raad 750 zaken doorverwijst naar LegalGuard. Als dat het geval zal zijn, komt het er in feite op neer dat een niet-advocaat, zijnde een commerciële vennootschap, publieke middelen ontvangt ten koste van de advocatuur.’  

Volgens Bügel wekt de minister ‘op zijn minst de indruk met een vooropgezet plan bezig te zijn waarbij Achmea een bepalende rol speelt.’ Hiermee doelt hij op het filmpje over een werkbezoek van Dekker aan Achmea dat afgelopen zomer verscheen. In het volgens sommige advocaten ‘schaamteloze’ filmpje vertellen medewerkers van Achmea onder meer aan Dekker hoe zij hoogoplopende juridische conflicten kunnen voorkomen.

Update 11/2: Tweede Kamer-lid voor de SP Michiel van Nispen heeft Kamervragen gesteld over de pilot. Hij wil onder meer weten welke rol Dekker ziet voor verzekeraars in het vernieuwde rechtsbijstandstelsel, en of ‘het waar is dat verzekeraars steeds nauwer samenwerken met het ministerie’. En ook: ‘In welk opzicht is de pilot voor consumentenrechtelijke geschillen van de raad voor rechtsbijstand met LegalGuard anders dan de manier waarop Legal-Guard zelf reeds haar commerciële bedrijf voert? Als er geen verschil is, waarom noemt u dit dan toch een pilot?’

Bron: Advocatie: