Adfiz ziet rol AFM  bij onverzekerbare risico’s

 

Adfiz-directeur Enno Wiertsema wil de AFM betrekken ter oplossing van het groeiende probleem van de onverzekerbaarheid van zakelijke risico’s. Dit kun je niet alleen aan de markt overlaten, zo zei hij tijdens het Zakelijk Platform dat zijn organisatie over dit thema organiseerde. Niet alleen uit de hoge opkomst maar ook uit de verschillende , soms schrijnende reacties uit de zaal, bleek het onderwerp het intermediair danig bezig te houden. In navolging van de Solidariteitsmonitor pleitte hij voor een Verantwoordelijkheidsmonitor.” Veel  complexe risico’s zijn niet meer verzekerbaar. Dit wordt door het Verbond bestempeld als ‘een klein probleem’ en dat ‘bedrijven meer aan preventie moeten doen;, dat neemt niet weg dat er op dit moment monopolies en oligopolies ontstaan.”

 

Wiertsema onderscheidde vier soorten van onverzekerbaarheid: Letterlijke onverzekerbaarheid (een risico wordt niet meer geaccepteerd door verzekeraars), praktische onverzekerbaarheid (risico wel verzekerbaar, maar eigenlijk niet betaalbaar), monopoliegedrag (beperkt aantal risicodragers bepaalt de markt) en big data (premies tussen risico’s gaan steeds sterker uiteen lopen).  g?  Het Verbond zegt wat dit betreft met een solidariteitsmonitor de vinger aan de pols te willen houden.”

Adfiz gaat in ieder geval zelf heel goed kijken mede op basis van de meldingen van de leden wat er gebeurt ten aanzien van (on)verzekerbaarheid van risico’s en geeft aan – als daar zorgwekkende conclusies worden getrokken over verzekerbaarheid van bepaalde risico’s en het gedrag in dezen van verzekeraars – daarvoor ook bij de toezichthouders aandacht te zullen vragen.