Adfiz-voorzitter Roger van der Linden in Nieuwjaarsrede:“Het essentiële van vooruitgang, is vooruit te willen”

De nieuwjaarsrede van Adfiz-voorzitter Roger van der Linden, uitgesproken tijdens de vanmiddag gehouden Nieuwjaarsbijeenkomst, stond vooral in het teken van vooruitgang. Verwijzend naar de woorden van de Romeinse filosoof, stoïcijn en staatsman, Seneca zei hij: “Het essentiële van vooruitgang, is vooruit te willen.”

Daarin zit volgens hem  de crux. “Want ik denk dat we met z’n allen heel goed weten dat het anders moet. En ook het hoe is in veel gevallen redelijk duidelijk. En dat besef is niet van vandaag of gisteren; dat is er al langer. Maar we willen er nog niet echt aan. De wil om echt stappen vooruit te zetten en te doen wat goed en nodig is, lijkt af en toe te ontbreken. Zo vinden we het allemaal belangrijk te werken aan de financiële fitheid van burgers en bedrijven. Blijvende aandacht voor de klant en dienstverleningsconcepten die actief klantbeheer goed regelen zijn daarbij cruciaal. Dat kan en dat moet beter. “

Stappen zetten

Om op fit vlak echt stappen te zetten dan moet er volgens de Adfiz-voorzitter het nodige gebeuren. “We komen er niet door alleen naar de adviseur te kijken en van hem te vragen dit beter en sneller vorm te geven. Daartoe moeten aanbieders hun data delen zodat adviseurs op het juiste moment met het juiste verhaal bij de klant kunnen aankloppen, moeten we als maatschappij gaan beseffen dat we er met tooltjes en slimme kiesomgevingen alleen niet komen, maar accepteren dat een succesvolle transitie naar weerbaarder burgers en bedrijven persoonlijke aandacht vraagt en dus geld en tijd kost. En moet het tot ons allen gaan doordringen dat verstandig financieel gedrag iets anders is dan quasi zelfbewust producten bij elkaar klikken, maar gaat over zicht en grip op je financiële situatie. We moeten stoppen met advies kleiner te maken dan het is, en met suggereren dat je het als consument allemaal makkelijk zelf kunt. Want je kunt er nog zoveel verstand van hebben: ik zou geen enkele huisarts adviseren zijn eigen diagnose te stellen.”

Stappen moeten er volgens hem ook gezet worden op het vlak van het verminderen van de regeldruk voor ondernemers. “ We moeten stoppen met nationale koppen op Europese wetten zetten, maar kijken naar nut en noodzaak, iets wat nu nog echt te weinig gebeurt.  Ook betekent het dat we ophouden met het steeds opnieuw toetsen van al eerder getoetste kennis, vaardigheden en competenties. Het is volkomen disproportioneel, frustreert werkelijke professionalisering en lijkt eerder bij te dragen aan een leven lang stilstaan dan een leven lang ontwikkelen van de beroepsgroep. En aanbieders moeten gaan beseffen dat bij een markt en maatschappij in transitie ook hoort dat oude regels en gewoonten moeten worden afgebroken omdat ze nieuw gedrag juist in de weg zitten. Innovatie, vooruitgang, kan alleen gedijen en tot wasdom komen in een wereld waar er een intrinsieke wil is om te innoveren en te groeien. “

Papierwinkel

Volgens Roger van der Linden is regeldruk en proportionaliteit overigens niet iets waar alleen adviseurs mee te maken hebben. Want als ik de papierstapel zie die consumenten krijgen te verhapstukken in het kader van consumentenbescherming, dan vraag ik me ook af: ‘willen we wel echt vooruit?’.” Je maakt mij niet wijs dat er hier in de zaal ook maar één iemand is die er echt van overtuigd is dat meer dan een klein handjevol consumenten die documenten stuk voor stuk doorleest. Ze bieden slechts schijnzekerheid aan de klant en hebben  absoluut niets van doen met echt vooruit willen. En het beestje – dienstverleningsdocument – een andere naam geven – vergelijkingskaart – gaat er echt niet voor zorgen dat consumenten die het oude document al niet lazen de nieuwe kaart nu wél gaan lezen.”

Duurzame samenwerking

Het thema van de nieuwjaarsbijeenkomst is duurzame samenwerking. En ook daarvoor geldt volgens de Adfiz-voorzitter dat “als we hier echt werk van maken, dit echt willen, we als sector een grote en impactvolle rol kunnen spelen in de transitie naar een duurzamere maatschappij. “ Door niet te wachten op wet- en regelgeving en klanten die erom vragen, maar door initiatief te nemen en als sector koploper te willen zijn.  Door groenere producten te maken en deze te promoten. En door vanuit risicoperspectief met klanten te praten over het risico van niet verduurzamen voor de continuïteit van de onderneming. Want het is een gegeven dat regelgeving steeds strenger zal worden.  We kunnen de transitie ook versnellen door bij adviesgesprekken over pensioen, inkomen, verzuim ook te praten over financieel fit, vitaliteit, duurzame inzetbaarheid.

Hij sloot zijn speech als volgt af: “Het essentiële van vooruitgang is vooruit te willen. En dat vraagt om visie, vertrouwen en leiderschap. En om keuzes maken die misschien op de korte termijn ongemakkelijk voelen, maar op de langere termijn het verschil gaan maken. Dus als u vanavond, thuis, voor de spiegel staat, stel uzelf dan de vraag: ‘Wil ik echt meewerken aan vooruitgang?’. Voor mezelf heb ik die vraag al beantwoord met een volmondig ‘ja’. Wat er ook voor nodig is, coûte que coûte. Want ik wil worden beoordeeld op wat ik doe om echt vooruit te komen en nergens anders op. Heb ik vooruitgang voldoende gefaciliteerd, aangemoedigd, geïnspireerd? Dat is waar het om gaat. Want dat is wat we nu nodig hebben. Doet u met me mee?”