Adfiz: Uniforme uitvraagformulier WGA ERD vernieuwd

 

Sinds enige jaren is het uniforme uitvraagformulier van Adfiz de standaard binnen de branche voor het aanvragen van offertes bij aanbieders voor het WGA eigenrisicodragerschap. De afgelopen weken is gewerkt aan het updaten van het formulier, zodat het geschikt is voor de eigenrisicodragerschap per 1 juli 2018 (beslismoment: 1 april 2018). Daarnaast heeft het formulier een aantal andere wijzigingen ondergaan. Het is dus de bedoeling dat je vanaf nu gebruik maakt van het meest actuele formulier.

Hier vind je het actuele formulier >

Achtergrond 
Het uniforme uitvraagformulier WGA ERD is ontwikkeld, zodat adviseurs efficiënt bij meerdere aanbieders tegelijk een offerte kunnen opvragen. Zo wordt het voor de adviseurs eenvoudiger en minder tijdrovend om met hun klant de beste keuze voor een verzekeraar te kunnen maken. Sinds de introductie van het uniforme uitvraagformulier wordt het door alle grote inkomensverzekeraars geaccepteerd. Adfiz wil in 2017 meerdere uniforme formulieren ontwikkelen, zodat adviseurs eenvoudiger meerdere verzekeraars kunnen vergelijken. Werkgevers kunnen via hun adviseur gebruikmaken van dit uniforme uitvraagformulier van Adfiz.