Adfiz stelt Witboek Waarde van Advies samen

 

Op dinsdag 6 februari is de door SP, PvdA en Groen Links ingediende motie om schadeprovisies transparant te maken door de Tweede Kamer verworpen. Een mooi resultaat van een lange en intensieve lobby achter de schermen. Nu moeten we als branche doorpakken. De minister heeft immers aangegeven eerst onderzoek te willen voeren naar de effecten en wenselijkheid van transparantie. Om hem van zoveel mogelijk waardevolle input te voorzien, stelt Adfiz een Witboek Waarde van Advies samen.

De toegankelijkheid van advies is al vele jaren een belangrijk thema in onze gesprekken met politici en beleidsmakers. De verkeerde uitwerking die actieve provisietransparantie kan hebben op de keuze voor de consument is daarbinnen één van de gespreksonderwerpen. We merken dat politici en beleidsmakers behoefte hebben aan verhalen uit de dagelijkse praktijk. Dat werd ook duidelijk tijdens het rondetafelgesprek dat Adfiz-leden onlangs hadden met Tweede Kamerleden.

Praktijkvoorbeelden bundelen
Adfiz roept de hele adviesbranche op om praktijkvoorbeelden met ons te delen. Voorbeelden waaruit blijkt dat (kwetsbare) klanten de dupe zijn als prijs prevaleert boven de waarde van onafhankelijk advies op maat. Dat kunnen zowel grote als kleine verhalen zijn als ze maar vooral ook helder en concreet zijn. Adfiz zal deze praktijkvoorbeelden bundelen in een Witboek Waarde van Advies en deze vervolgens met de minister en de markt delen.

Adviseurs (zowel leden als niet-leden) die een case willen indienen, kunnen deze mailen naar info@adfiz.nl o.v.v. Witboek Waarde van Advies. Vermeld daarbij ook uw naam en telefoonnummer voor het geval één van de  beleidsmedewerkers van Adfiz u wil nabellen.