Adfiz stelt Privacy Portaal open voor de hele markt

 

Vanaf 25 mei 2018 gelden er nieuwe regels voor de bescherming van persoonsgegevens. Adfiz heeft de brede en complexe wetgeving samen met een klankbordgroep van specialisten onder de leden vertaald naar de praktijk van financieel advieskantoren. Hierover is ook overleg geweest met de Autoriteit Persoonsgegevens. De bijeenkomsten hierover zijn intussen door ruim 400 Adfiz-leden bezocht. Alle informatie is gebundeld in het online kennisdossier Privacy (www.adfiz.nl/privacy). Dit portaal stelt Adfiz nu grotendeels open voor de hele markt.

“Goed omgaan met de privacy van klanten door leden en niet-leden van Adfiz is een collectief belang voor de hele markt,” verklaart Adfiz-directeur Enno Wiertsema. “Daarom zijn we al sinds november op diverse podia actief om adviseurs voor te lichten. We staan op evenementen, we schrijven kennisblogs voor vakmedia. En nu delen we de gebundelde kennis in een 10-stappenplan op www.adfiz.nl/privacy met alle financieel adviseurs. Je vindt hier ook de uitgebreide presentaties en verdiepingsartikelen.”

Model verwerkersovereenkomst

Omdat de markt gebaat is bij uniformering van verwerkersovereenkomsten stelt Adfiz het model verwerkersovereenkomst die zij heeft opgesteld ter beschikking aan de hele branche. Wiertsema wijst er daarbij op dat er intussen in twee situaties duidelijkheid is gecreëerd over feit dat een verwerkersovereenkomst doorgaans niet nodig zal zijn: in de relatie met de verzekeraar en in de relatie met een werkgever bij advies over regelingen voor werknemers.

De nieuwe regels voor de bescherming van persoonsgegevens zijn een onderdeel van een Europese wetgeving (AVG). Deze nieuwe regels hebben veel impact op de bedrijfsvoering. Voor veel organisaties een flinke kluif. Het is veel werk om grip te krijgen op de nieuwe privacyregels en vooral ook op de praktische toepassing ervan. De branchevereniging biedt leden en niet-leden uitgebreide ondersteuning in de aanloop naar mei 2018 om de AVG in te voeren, waaronder:

  • Stappenplan waarmee je stap voor stap informeren over de invoering van de AVG
  • Privacy portaal met alle relevante informatie en praktische instrumenten/tools
  • Bijeenkomsten zoals am: dag, InfinanceDay, regiobijeenkomsten, de Adfiz Nieuwjaarsbijeenkomst en bij assurantieclubs.
  • Privacy nieuwsbrieven en speciaal thema voor Adfiz Magazine
  • Media waar we verschillende praktische artikelen aanbieden zoals VVP Ken-je-Vak en am: consult.
  • Marktoverleg met alle relevante stakeholders om de invoering zo soepel mogelijk te maken, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens, SIVI, systeemhuizen en aanbieders.