Adfiz reageert op nieuw distributiebeleid Achmea voor AGRO

“Wij vinden het een slechte zaak dat Achmea de dienstverlening aan kantoren met een kleine of middelgrote Agro portefeuille verkleint. Deze wijziging van het distributiebeleid doet wat ons betreft onvoldoende recht aan de kwaliteiten van het kleinere intermediair (of grotere kantoren met een kleine Agro portefeuille” Dat schrijft brancheorganisatie Adfiz in een reactie op het recent gepubliceerde nieuwe distributiebeleid van verzekeraar Achmea voor haar Agro-portefeuille.

Volgens Adfiz merken verandert er weinig voor kantoren met een grote Agro-portefeuille bij een van de Achmea merken.  Zij hebben  dan ook al een brief ontvangen van Achmea waarin zij aangeven in 2019 intensiever met je te willen samenwerken op het gebied van Agro. Dat is volgens de brancheorganisatie anders voor adviseurs met een aanstelling voor de branche Schade bij Achmea hebben, die onlangs   een brief hebben ontvangen waarin een aangepast distributiebeleid voor Agro wordt aangekondigd. Adfiz heeft naar aanleiding hiervan van veel leden vragen ontvangen over de impact van deze wijziging.

 “Heb je een kleine agro-portefeuille bij Achmea (volgens de door hun gehanteerde definitie), dan krijg je een beheeraanstelling. Deze beheeraanstelling geldt alleen voor je bestaande agro-portefeuille. In tegenstelling tot wat Achmea schrijft in de brief die je hierover e hebt ontvangen, blijft het ook mogelijk nieuwe polissen te sluiten.  Hiervoor kun je terecht bij een Agro service kantoor. Op aandringen van ons heeft Achmea geïnvesteerd in het opzetten van een groot netwerk met landelijke spreiding. Het is wel van belang dat je samenwerkingsafspraken maakt metéén  een van deze partijen.”

 Adfiz vervolgt: “Ook hebben we de aanbieder gevraagd naar haar toekomstplannen met betrekking tot de beheeraanstelling. Dit met het oog op de gang van zaken voor de branche Zorg: in 2017 gingen veel adviseurs bij Zorg van een volledige aanstelling naar een beheeraanstelling en deze wordt zoals bekend per 31 december 2019 volledig beëindigd. Achmea heeft ons echter verzekerd dat voor Schade – in tegenstelling tot Zorg – de intentie is de beheeraanstelling bij Agro langdurig voort te zetten.  Vanzelfsprekend zullen we dit dossier op de voet blijven volgen.”