Adfiz Prestatie Onderzoek: Twee prijzen voor Movir ‘Beste Partner Afhandelen claims’ en ‘Zakelijk Inkomen; winst De Goudse bij Zakelijk Schade en De Vereende bij ‘Beste Partner Verzekerbaarheid

 

Vanmiddag 10 januari jl. zijn tijdens de Adfiz Nieuwjaarsbijeenkomst de prijzen uitgereikt van het doorlopende Adfiz Prestatie Onderzoek, uitgevoerd door CYS. Zo werd De Goudse de winnaar in de categorie Zakelijk Schade, Allianz en Movir bij ‘Zakelijk Inkomen en Movir bij de categorie ‘Beste Partner Afhandelen Claims.

Het Adfiz Prestatie Onderzoek meet al jaren de prestatie van verzekeraars. De verzekeraars die in hun productcategorie overall het beste presteren ontvangen de prijzen. Adfiz heeft de laatste jaren gemerkt dat er daarnaast een aantal specifieke thema’s spelen die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de sector. Om dat belang te benadrukken zijn drie ‘Beste Partner’ prijzen in het leven geroepen voor de thema’s Efficiency, Verzekerbaarheid en Claimafhandeling. Enno Wiertsema: “Je kunt in deze tijd niet meer verlangen dat klanten betalen voor inefficiency in de administratieve keten. We willen aanbieders met wie we samen een efficiënte keten kunnen neerzetten. Daarom deze themaprijs.” Voor het eerst zijn er prijzen uitgereikt in de categorie Hypotheken. De prijs voor beste zorgverzekeraar is na enkele jaren afwezigheid weer terug.

Eind 2017 agendeerde de branchevereniging problemen rondom onverzekerbaarheid en kondigde toen ook aan dit mee te nemen in het Prestatie Onderzoek. Claimafhandeling wordt in het spotlicht gezet omdat dit ‘moment van de waarheid’ bij uitstek bepaalt hoe klanten over de sector denken. Wiertsema: “Verzekeraars die op deze cruciale onderdelen uitblinken verdienen het om in het zonnetje te staan. Daarnaast hopen wij dat het andere aanbieders stimuleert ook juist hier veel effort op te zetten.”

De winnaars per categorie zijn: 

Beste Partner
Verzekerbaarheid
Beste Partner
Efficiency
Beste Partner
Afhandelen claims
1 – De Vereende
2 – Nationale Nederlanden
3 – Nh1816
1- TAF
2 – Nh1816
3 – DELA
1 – Movir
2 – Nh1816
3 – Klaverblad
Zakelijk Schade  Zakelijk Inkomen  Zakelijk Pensioen 
1 – De Goudse
2 – Klaverblad
3 – a.s.r.
1 -Allianz & Movir

3 – Aegon

1 – Scildon
2 – Allianz
3 – Brand New Day
Particulier Schade  Particulier Leven  Particulier Hypotheek
1 – Noorderlinge
2 – Nh1816
3 – De Goudse
1 – Dela
2 – Scildon
3 – Dazure
1 – BLG Wonen
2 – Obvion
3 – Aegon
Particulier Zorg     
1 – Stad Holland
2 – CZ
3 – ONVZ