Adfiz Prestatie Onderzoek: Betere rapportcijfers en NPS Scores voor verzekeraars, maar nog altijd ruim achter auto(ruit)schadebedrijven  

 

Adviseurs geven voor het tweede jaar op rij betere rapportcijfers aan verzekeraars dan het jaar daarvoor. In twee jaar tijd is het gemiddelde cijfer verbeterd van ‘6.8 ’in 2015, via ‘7,4’ in 2016 naar ‘7,5’ vorig jaar, zo blijkt uit het Adfiz Prestatie Onderzoek.  Zakelijke schadeverzekeraars kregen gemiddeld  een ‘7,1’ als rapportcijfer (was 7,1 resp 6,7), particuliere schadeverzekeraars werden beoordeeld met een ‘7,5’ (7,2 resp 7,1). “De stijging in het rapportcijfer geeft aan dat adviseurs de samenwerking met aanbieders steeds beter vinden gaan”, aldus de onderzoekers, volgens wie het klantbelang centraal stellen bij de claimafhandeling, waardeoverdracht en/of het uitkeringsproces grote invloed heeft op de hoogte van het rapportcijfer.

Ook de NPS Scores, die aangeven hoe waarschijnlijk het is dat iemand een aanbieder aanbeveelt op een schaal van 0 tot 10, zijn hoger dan bij de eerste meting in 2016: gemiddeld +8 tegen + 6. Bij particulier schade steeg de NPS Score van 0  naar + 10, bij zakelijk schade verbeterde deze zich van min 11 naar min 6. De score van Totaal zakelijk (incl. pensioen en inkomen) kwam uit op 0 (was min 5) en bij Totaal particulier steeg deze van 13 naar 14. Ondanks de verbeteringen steken de NPS Scores van verzekeraars schril af bij die van andere branches. Zo scoren autoschadeherstelbedrijven (61), autoruitherstelbedrijven (45), kinderopvangbedrijven (35), leasemaatschappijen (31) en apotheken (25) beduidend beter dan de verzekeringssector. Alleen energieleveranciers (0) en woningcorporaties (-5) scoren  minder.

De onderzoekers concluderen tot slot dat ‘er een ruime basis is om in overleg te treden met adviseurs om in de keten samen aan een betere dienstverlening te werken’. “De bereidheid om samen te werken aan een betere dienstverlening is hoog. Maar liefst 1.056 adviseurs hebben te kennen gegeven open te staan voor nader contact.”

En de winnaars zijn

Donderdag 11 januari jl. zijn tijdens de Adfiz Nieuwjaarsbijeenkomst de prijzen uitgereikt van het doorlopende Adfiz Prestatie Onderzoek, uitgevoerd door Tevreden.nl. De winnaars van dit jaar zijn  Scildon (2x), TAF (2x), de Goudse, Nh1816 en RegioBank. Het onderzoek richtte zich op de categorieën Zakelijk Schade, Zakelijk Inkomen, Zakelijk Pensioen, Particulier Schade en Particulier Leven (bestaande uit Lijfrente, Banksparen en ORV).

De winnaars per categorie zijn:

Zakelijk Pensioen
1. Scildon
2. Allianz
3. Amersfoortse / a.s.r.

Zakelijk Schade 
1. de Goudse
2. de Vereende
3. Nationale-Nederlanden

Zakelijk Inkomen 
1. TAF
2. Movir
3. de Goudse

Particulier Schade
1. Nh1816
2. de Goudse
3. Klaverblad

Particulier Banksparen
1. RegioBank
2. Nationale-Nederlanden
3. Aegon
 
Particulier Overlijdensrisico

1. TAF
2. Scildon
3. Dela

Particulier Lijfrente
1. Scildon
2. Nationale-Nederlanden
3. Aegon