Adfiz ondersteunt leden met uitgebreid Privacy-programma

 

Adfiz ontwikkelt een uitgebreid Privacy-programma om de aangesloten leden te ondersteunen bij hun voorbereidingen op de nieuwe wet- en regelgeving op dit terrein. De brancheorganisatie gaat kennis over de nieuwe regelgeving op een eenvoudig toegankelijke manier delen in een Privacy-portaal. In een speciale klankbordgroep Privacy kijken leden mee zodat de regels zo praktisch mogelijk vertaald worden.

In een toelichting op dit initiatief stelt de intermediaire brancheorganisatie: “Vanaf 25 mei 2018 gelden er nieuwe regels voor de bescherming van persoonsgegevens. Deze nieuwe regels hebben veel impact op de bedrijfsvoering. Voor veel organisaties is nog veel onduidelijk. Het is niet eenvoudig om grip te krijgen op de nieuwe privacy-regels en vooral ook op de praktische toepassing ervan. Waarom deze nieuwe regelgeving? Wat gaat er veranderen? Hoe moet ik aan de verplichtingen voldoen? In het genoemde  Privacy-programma geeft Adfiz antwoord op die vragen.

Ondersteuning voor de AVG

Tot aan mei 2018 zal Adfiz op verschillende manieren ondersteuning bieden bij de invoering van de AVG.

  • Stappenplan: Aan de hand van een stappenplan, dat deels gebaseerd is op een stappenplan van de Autoriteit Persoonsgegevens krijgen leden stap voor stap informatie over de invoering van de AVG;
  • Privacy- portaal: In een nieuw Privacy portaal krijgen leden informatie over de nieuwe regels en hoe je hiermee om moet gaan. In dit portaal worden ook praktische instrumenten/tools opgenomen om aan nieuwe verplichtingen te voldoen;
  • Privacy-gedragscode, de vertaling naar onze praktijk: Adfiz werkt met de klankbordgroep van specialisten onder de leden aan een vertaling van de eisen van de Verordening naar de praktijk van de beroepsgroep. Zo’n branche-vertaling wordt ook wel een privacy-gedragscode genoemd;
  • Bijeenkomsten: In het voorprogramma van de Nieuwjaarsbijeenkomst (11 januari), in clusterbijeenkomsten en op andere evenementen wordt het onderwerp uitgebreid besproken, worden vragen beantwoord en praktische tips gegeven;
  • Privacy-specials: In een serie speciale Privacy-nieuwsbrieven worden leden geïnformeerd over nieuwe informatie, ondersteuning en diensten;
  • Marktoverleg: Adfiz overlegt met alle relevante stakeholders om de invoering zo soepel mogelijk te maken, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens, SIVI, systeemhuizen en aanbieders.