Adfiz-leden overtroffen vorig jaar eigen omzetverwachtingen; ruim tweederde verwacht ook dit jaar inkomstengroei

 

Bij de meeste Adfiz-leden gaat het bedrijfseconomisch goed en ook de verwachtingen voor 2018 zijn positief. Zo blijkt uit peiling van de intermediaire brancheorganisatie Adfiz naar de  bedrijfseconomische ontwikkelingen bij de leden  Bij de meeste Adfiz-leden gaat het zelfs beter dan vorig jaar verwacht. In de nieuwjaarspeiling van 2017  gaf 58% aan een omzetstijging te verwachten. Een jaar later is bij 77% de omzet gestegen. Daarnaast geeft 9% aan dat de omzet gedaald is. Dat is een stuk minder dan in 2016, toen de omzet bij 23% is gedaald. Verder bleef vorig jaar net als in 2016 de omzet bij 15% van de Adfiz min of meer gelijk.

De omzet bij Adfiz-leden stijgt over de volle breedte van het bedrijf. Bij tweederde (65%) van de Adfiz-leden stegen vorig jaar de inkomsten uit zakelijke (schade- en levens)verzekeringen. De gemiddelde stijging beliep 6%. Iets meer dan de helfdt zag daarnaast ook de omzet uit particuliere (schade- en levens)verzekeringen toenemen, gemiddeld met 7%. De grootste groei werd geboekt in het hypotheekbedrijf. Bijna vier van de vijf (79%) van de Adfiz-leden realiseerden een omzetgroei, die gemiddeld maar liefst 34% beliep. Verder werd door 57% van de intermediairs een omzetgroei gerealiseerd uit overige activiteiten. Gemiddeld beliep die inkomstenstijging 12%.

De omzetverwachtingen voor 2018 zijn opnieuw positief, zo blijkt uit Adfiz’ nieuwjaarspeiling. Ruim tweederde (68%) van de respondenten verwacht dat de omzet in 2018 zal stijgen; iets meer dan de helft van hen (51%) zegt een lichte omzetverhoging te realiseren en 17% een sterke inkomstenstijging.  Bij iets minder dan een kwart (23%) zal de omzet dit jaar min of meer gelijk blijven aan die in 2017 en 9% zegt rekening te houden met een lichte omzetdaling. Een andere uitkomst uit de inventarisatie is dat ruim een derde – 38% – van alle Adfiz-leden momenteel een vacature heeft of denkt die in de loop van het jaar te krijgen.

Acht prioriteiten voor 2018

Aan de respondenten is gevraagd om hun prioriteiten voor 2018 aan te geven. Als één van de top 3-prioriteiten voor 2018 geven Adfiz-leden aan groei binnen de bestaande klanten te willen realiseren. Niettemin verwacht 58% van de leden daarnaast een stijging van het aantal zakelijke klanten. Bij particuliere klanten is dat 53%.  Nieuw in de topprioriteiten is aandacht voor fintech. Deze staat op plaats nummer 4.

De acht prioriteiten voor het komende jaar zijn:

  1. Verhogen efficiëntie werkprocessen (sneller en betere kwaliteit)
  2. Groei binnen bestaande klanten
  3. Betere communicatie meerwaarde van dienstverlening kantoor
  4. Innoveren, benutten Fintech-mogelijkheden
  5. Groei in de zakelijke markt
  6. Groei met nieuwe klanten
  7. Transitie van administratief naar meer adviesgeoriënteerd
  8. Verbetering beschikbare data van klanten