Adfiz blijft ontwikkelingen directe schadeafhandeling ‘positief kritisch’ volgen

Sinds 1 juli kunnen WA autoschades worden afgehandeld op basis van Directe Schadeafhandeling (DSA). Hierbij hoeft de klant of de adviseur bij veel WA-schades niet meer naar de verzekeraar van de tegenpartij om de schade toch vergoed te krijgen. Inmiddels zijn er meer dan 10.000 autoschades afgehandeld met DSA. Het Verbond heeft ons laten weten dat verzekeraars van zowel klanten als adviseurs positieve reacties krijgen op de nieuwe vorm van schadeafhandeling. Met name de snelheid waarmee schades worden afgewikkeld is omhooggegaan. “Als Adfiz zijn we blij met deze resultaten, maar we zullen de ontwikkelingen wel positief kritisch blijven volgen”. 

Een zorgpunt is bijvoorbeeld dat volmachten nog in beperkte mate zijn aangesloten op DSA, vervolgt Adfiz. “Eerder spraken wij al onze ergernis uit over de gebrekkige communicatie richting adviseurs hierover. Inmiddels is bekend dat (als het goed is) per 1 januari 2022 alle volmachtbedrijven in Nederland zijn aangesloten op DSA. Daarnaast vinden we het belangrijk dat je als adviseur goed aangehaakt bent in het afwikkelingstraject. Tot nu toe hebben wij hier vanuit de ledenkring geen negatieve berichten over ontvangen. Laat het ons weten als jij toch punten van zorg tegenkomt in de samenwerking met verzekeraars rondom DSA”. 

Rond de invoering van DSA kreeg Adfiz veel ledenvragen over de introductie van deze nieuwe vorm van schadeafhandeling. Daarom heeft zij  toentertijd een kennisportaal met veel gestelde adviseursvragen gemaakt. Hier vind je ook het webinar terug waarin een introductie wordt gegeven op dit onderwerp.